Arrian, Indica, chapter 19

(아리아노스, Indica, chapter 19)

ὡσ δὲ πάντα ἐξήρτυτο αὐτῷ ἐσ ἀναγωγήν, Κράτερον μὲν τὰ ἐπὶ θάτερα τοῦ Ὑδάσπεω ἐπιέναι σὺν στρατιῇ ἐκέλευσε πεζικῇ τε καὶ ἱππικῇ· ἐσ τὸ ἐπὶ θάτερα δὲ Ἡφαιστίων αὐτῷ προεπορεύετο, σὺν ἄλλῃ στρατιῇ πλείονι ἔτι τῆσ Κρατέρῳ συντεταγμένησ. καὶ τοὺσ ἐλέφαντασ Ἡφαιστίων αὐτῷ ἦγεν, ὄντασ ἐσ διηκοσίουσ. αὐτὸσ δὲ τούσ τε ὑπασπιστὰσ καλεομένουσ ἅμα οἷ ἦγε καὶ τοὺσ τοξότασ πάντασ καὶ τῶν ἱππέων τοὺσ ἑταίρουσ καλεομένουσ, τοὺσ πάντασ ἐσ ὀκτακισχιλίουσ.

τοῖσι μὲν δὴ ἀμφὶ Κράτερον καὶ Ἡφαιστίωνα ἐτέτακτο ἵνα προπορευθέντεσ ὑπομένοιεν τὸν στόλον.

Φίλιππον δέ, ὅσ αὐτῷ σατράπησ τῆσ χώρησ ταύτησ ἦν, ἐπὶ τοῦ Ἀκεσίνου ποταμοῦ τὰσ ὄχθασ πέμπει, ἅμα στρατιῇ πολλῇ καὶ τοῦτον·

ἤδη γὰρ καὶ δώδεκα μυριάδεσ αὐτῷ μαχιμοι εἵποντο σὺν οἷσιν ἀπὸ θαλάσσησ τε αὐτὸσ ἀνήγαγε καὶ αὖθισ οἱ ἐπὶ συλλογῇ αὐτῷ στρατιῆσ πεμφθέντεσ ἧκον ἔχοντεσ, παντοῖα ἔθνεα βαρβαρικὰ ἅμα οἷ ἄγοντι καὶ πᾶσαν ἰδέην ὡπλισμένα.

αὐτὸσ δὲ ἄρασ τῇσι νηυσὶ κατέπλωε κατὰ τὸν Ὑδάσπεα ἔστε ἐπὶ τοῦ Ἀκεσίνου τε καὶ τοῦ Ὑδάσπεω τὰσ συμβολάσ.

νέεσ δὲ αἱ σύμπασαι αὐτῷ ὀκτακόσιαι ἦσαν, αἵ τε μακραὶ καὶ ὅσα στρογγύλα πλοῖα καὶ ἄλλαι ἱππαγωγοὶ καὶ σιτία ἅμα τῇ στρατιῇ ἄγουσαι.

ὅκωσ μὲν δὴ κατὰ τοὺσ ποταμοὺσ κατέπλωσεν αὐτῷ ὁ στόλοσ, καὶ ὅσα ἐν τῷ παραπλόῳ ἔθνεα κατεστρέψατο, καὶ ὅκωσ διὰ κινδύνου αὐτὸσ ἐν Μαλλοῖσιν ἧκε, καὶ τὸ τρῶμα ὃ ἐτρώθη ἐν Μαλλοῖσι, καὶ Πευκέστασ τε καὶ Λεόννατοσ ὅκωσ ὑπερήσπισαν αὐτὸν πεσόντα, πάντα ταῦτα λέλεκταί μοι ἤδη ἐν τῇ ἄλλῃ τῇ Ἀττικῇ συγγραφῇ.

ὁ δὲ λόγοσ ὅδε τοῦ παραπλόου μοι ἀπήγησίσ ἐστιν, ὃν Νέαρχοσ σὺν τῷ στόλῳ παρέπλωσεν ἀπὸ τοῦ Ἰνδοῦ τῶν ἐκβολέων ὁρμηθεὶσ κατὰ τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην ἔστε ἐπὶ τὸν κόλπον τὸν Περσικόν, ἣν δὴ Ἐρυθρὴν θάλασσαν μετεξέτεροι καλέουσι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION