Arrian, Indica, chapter 17

(아리아노스, Indica, chapter 17)

τὰ δὲ σώματα ἰσχνοί τέ εἰσιν Ἰνδοὶ καὶ εὐμήκεεσ, καὶ κοῦφοι πολλόν τι ὑπὲρ τοὺσ ἄλλουσ ἀνθρώπουσ. ὀχήματα δὲ τοῖσι μὲν πολλοῖσιν Ἰνδῶν κάμηλοί εἰσι καὶ ἵπποι καὶ ὄνοι, τοῖσι δὲ εὐδαίμοσιν ἐλέφαντεσ. βασιλικὸν γὰρ ὄχημα ὁ ἐλέφασ παῤ Ἰνδοῖσίν ἐστι, δεύτερον δὲ τιμῇ τὰ τέθριππα, τρίτον δὲ αἱ κάμηλοι.

τὸ δὲ ἐπ̓ ἑνὸσ ἵππου ὀχέεσθαι ἄτιμον. αἱ γυναῖκεσ δὲ αὐτοῖσιν, ὅσαι κάρτα σώφρονεσ, ἐπὶ μὲν ἄλλῳ μισθῷ οὐκ ἄν τι διαμάρτοιεν, ἐλέφαντα δὲ λαβοῦσα γυνὴ μίσγεται τῷ δόντι·

οὐδὲ αἰσχρὸν Ἰνδοὶ ἄγουσι τὸ ἐπὶ ἐλέφαντι μιγῆναι, ἀλλὰ καὶ σεμνὸν δοκέει τῇσι γυναιξὶν ἀξίην τὸ κάλλοσ φανῆναι ἐλέφαντοσ. γαμέουσι δὲ οὔτε τι διδόντεσ οὔτε τι λαμβάνοντεσ, ἀλλὰ ὅσαι ἤδη ὡραῖαι γάμου, ταύτασ δὲ οἱ πατέρεσ προάγοντεσ ἐσ τὸ ἐμφανὲσ κατιστᾶσιν ἐκλέξασθαι τῷ νικήσαντι πάλην ἢ πὺξ ἢ δρόμον ἢ κατ̓ ἄλλην τινὰ ἀνδρηίην προκριθέντι.

σιτοφάγοι δὲ καὶ ἀροτῆρεσ Ἰνδοί εἰσιν, ὅσοι γε μὴ ὄρειοι αὐτῶν·

οὗτοι δὲ θηρήια κρέα σιτέονται. ταῦτά μοι ἀπόχρη δεδηλῶσθαι ὑπὲρ Ἰνδῶν, ὅσα γνωριμώτατα Νέαρχόσ τε καὶ Μεγασθένησ, δοκίμω ἄνδρε, ἀνεγραψάτην·

ἐπεὶ δὲ οὐδὲ ἡ ὑπόθεσίσ μοι τῆσδε τῆσ συγγραφῆσ τὰ Ἰνδῶν νόμιμα ἀναγράψαι ἦν, ἀλλὰ ὅκωσ γὰρ περιεκομίσθη Ἀλεξάνδρῳ ἐσ Πέρσασ ἐξ Ἰνδῶν ὁ στόλοσ, ταῦτα δέ μοι ἐκβολὴ ἔστω τοῦ λόγου.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION