Arrian, Indica, chapter 12

(아리아노스, Indica, chapter 12)

τέταρτον δέ ἐστι τὸ δημιουργικόν τε καὶ καπηλικὸν γένοσ. καὶ οὗτοι λειτουργοί εἰσι, καὶ φόρον ἀποφέρουσιν ἀπὸ τῶν ἔργων τῶν σφετέρων, πλήν γε δὴ ὅσοι τὰ ἀρήια ὅπλα ποιέουσιν. οὗτοι δὲ καὶ μισθὸν ἐκ τοῦ κοινοῦ προσλαμβάνουσιν. ἐν δὲ τούτῳ τῷ γένεϊ οἵ τε ναυπηγοὶ καὶ οἱ ναῦταί εἰσιν, ὅσοι γε κατὰ τοὺσ ποταμοὺσ πλώουσι. πέμπτον δὲ γένοσ ἐστὶν Ἰνδοῖσιν οἱ πολεμισταί, πλήθεϊ μὲν δεύτερον μετὰ τοὺσ γεωργούσ, πλείστῃ δὲ ἐλευθερίῃ τε καὶ εὐθυμίῃ χρεόμενον.

οὗτοι ἀσκηταὶ μούνων τῶν πολεμικῶν ἔργων εἰσί. τὰ δὲ ὅπλα ἄλλοι αὐτοῖσι ποιέουσι, καὶ τοὺσ ἵππουσ ἄλλοι παρέχουσι, καὶ διακονέουσιν ἐπὶ στρατοπέδου ἄλλοι, οἳ τούσ τε ἵππουσ αὐτοῖσι θεραπεύουσι καὶ τὰ ὅπλα ἐκκαθαίρουσι καὶ τοὺσ ἐλέφαντασ ἄγουσι καὶ τὰ ἁρ́ματα κοσμέουσί τε καὶ ἡνιοχεύουσιν.

αὐτοὶ δέ, ἔστ̓ ἂν μὲν πολεμέειν δέῃ, πολεμέουσιν, εἰρήνησ δὲ γενομένησ εὐθυμέονται·

καὶ σφιν μισθὸσ ἐκ τοῦ κοινοῦ τοσόσδε ἔρχεται, ὡσ καὶ ἄλλουσ τρέφειν ἀπ̓ αὐτοῦ εὐμαρέωσ. ἕκτοι δέ εἰσιν Ἰνδοῖσιν οἱ ἐπίσκοποι καλεόμενοι. οὗτοι ἐφορέουσι τὰ γινόμενα κατὰ τε τὴν χώρην καὶ κατὰ τὰσ πόλιασ, καὶ ταῦτα ἀναγγέλλουσι τῷ βασιλέι, ἵναπερ βασιλεύονται Ἰνδοί, ἢ τοῖσι τέλεσιν, ἵναπερ αὐτόνομοί εἰσι.

καὶ τούτοισιν οὐ θέμισ ψεῦδοσ ἀναγγεῖλαι οὐδέν, οὐδέ τισ Ἰνδῶν αἰτίην ἔσχε ψεύσασθαι. ἕβδομοι δέ εἰσιν οἱ ὑπὲρ τῶν κοινῶν βουλευόμενοι ὁμοῦ τῷ βασιλέι ἢ κατὰ τὰσ πόλιασ ὅσαι αὐτόνομοι σὺν τῇσιν ἀρχῇσι.

πλήθεϊ μὲν ὀλίγον τὸ γένοσ τοῦτό ἐστι, σοφίῃ δὲ καὶ δικαιότητι ἐκ πάντων προκεκριμένον.

ἔνθεν οἵ τε ἄρχοντεσ αὐτοῖσιν ἐπιλέγονται καὶ ὅσοι νόμαρχοι καὶ ὕπαρχοι καὶ θησαυροφύλακέσ τε καὶ στρατοφύλακεσ, ναύαρχοί τε καὶ ταμίαι καὶ τῶν κατὰ γεωργίην ἔργων ἐπιστάται. γαμέειν δὲ ἐξ ἑτέρου γένεοσ οὐ θέμισ, οἱο͂ν τοῖσι γεωργοῖσιν ἐκ τοῦ δημιουργικοῦ ἢ ἔμπαλιν.

οὐδὲ δύο τέχνασ ἐπιτηδεύειν τὸν αὐτὸν οὐδὲ τοῦτο θέμισ, οὐδὲ ἀμείβειν ἕτερον ἐξ ἑτέρου γένοσ, οἱο͂ν γεωργικὸν ἐκ νομέοσ γίνεσθαι, ἢ νομέα ἐκ δημιουργικοῦ. μοῦνόν σφισιν ἀνεῖται σοφιστὴν ἐκ παντὸσ γένεοσ γίνεσθαι, ὅτι οὐ μαλθακὰ τοῖσι σοφιστῇσίν ἐστι τὰ πρήγματα ἀλλὰ πάντων ταλαιπωρότατα.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION