Arrian, Indica, chapter 9

(아리아노스, Indica, chapter 9)

ἐν δὲ τῇ χώρῃ ταύτῃ, ἵνα ἐβασίλευσεν ἡ θυγάτηρ τοῦ Ἡρακλέοσ, τὰσ μὲν γυναῖκασ ἑπταέτεασ ἐούσασ ἐσ ὡρ́ην γάμου ἰέναι, τοὺσ δὲ ἄνδρασ τεσσαράκοντα ἔτεα τὰ πλεῖστα βιώσκεσθαι. καὶ ὑπὲρ τούτου λεγόμενον λόγον εἶναι παρὰ Ἰνδοῖσιν.

Ἡρακλέα, ὀψιγόνου οἱ γενομένησ τῆσ παιδόσ, ἐπεί τε δὴ ἐγγὺσ ἔμαθεν ἑωυτῷ ἐοῦσαν τὴν τελευτήν, οὐκ ἔχοντα ὅτῳ ἀνδρὶ ἐκδῷ τὴν παῖδα ἑωυτοῦ ἐπαξίῳ, αὐτὸν μιγῆναι τῇ παιδὶ ἑπταέτεϊ ἐούσῃ, ὡσ γένοσ ἐξ οὗ τε κἀκείνησ ὑπολείπεσθαι Ἰνδῶν βασιλέασ. ποιῆσαι ὦν αὐτὴν Ἡρακλέα ὡραίην γάμου· καὶ ἐκ τοῦδε ἅπαν τὸ γένοσ2τοῦτο ὅτου ἡ Πανδαίη ὑπῆρξε τωὐτὸν τοῦτο γέρασ ἔχειν παρὰ Ἡρακλέοσ.

ἐμοὶ δὲ δοκέει, εἴπερ ὦν τὰ ἐσ τοσόνδε ἄτοπα Ἡρακλέησ οἱο͂́σ τε ἦν ἐξεργάζεσθαι, κἄν ἑωυτὸν ἀποφῆναι μακροβιώτερον, ὡσ ὡραίῃ μιγῆναι τῇ παιδί.

ἀλλὰ γὰρ εἰ τὰ ὑπὲρ τῆσ ὡρ́ησ τῶν ταύτῃ παίδων ἀτρεκέα ἐσ τωὐτὸν φέρειν δοκέει ἔμοιγε ἐσ ὅ τι περ καὶ τὸ ὑπὲρ τῶν ἀνδρῶν τῆσ ἡλικίησ ὅτι τεσσαρακοντούτεεσ ἀποθνήσκουσιν οἱ πρεσβύτατοι αὐτῶν.

0ἷσ γὰρ τό τε γῆρασ τοσῷδε ταχύτερον ἐπέρχεται καὶ ὁ θάνατοσ ὁμοῦ τῷ γήραϊ, πάντωσ κου καὶ ἡ ἀκμὴ πρὸσ λόγον τοῦ τέλεοσ ταχυτέρη ἐπανθέει.

ὥστε τριακοντούτεεσ μὲν ὠμογέροντεσ ἄν κου εἰε͂ν αὐτοῖσιν οἱ ἄνδρεσ, εἴκοσι δὲ ἔτεα γεγονότεσ οἱ ἔξω ἥβησ νεηνίσκοι, ἡ δὲ ἀκροτάτη ἥβη ἀμφὶ τὰ πεντεκαίδεκα ἔτεα·

καὶ τῇσι γυναιξὶν ὡρ́η γάμου κατὰ λόγον ἄν ἐσ τὰ ἑπτὰ ἔτεα συμβαίνοι. καὶ γὰρ τοὺσ καρποὺσ ἐν ταύτῃ τῇ χώρῃ πεπαίνεσθαί τε ταχύτερον τῶν ἄλλῃ ὡυτὸσ οὗτοσ Μεγασθένησ ἀνέγραψε καὶ φθίνειν ταχύτερον.

ἀπὸ μὲν δὴ Διονύσου βασιλέασ ἠρίθμεον Ἰνδοὶ ἐσ Σανδράκοττον τρεῖσ καὶ πεντήκοντα καὶ ἑκατόν, ἔτεα δὲ δύο καὶ τεσσαράκοντα καὶ ἑξακισχίλια·

ἐν δὲ τούτοισι τρὶσ τὸ πᾶν ἐσ ἐλευθερίην τὴν δὲ καὶ ἐσ τριηκόσια· τὴν δὲ εἴκοσί τε ἐτέων καὶ ἑκατὸν. πρεσβύτερόν τε Διόνυσον Ἡρακλέοσ δέκα καὶ πέντε γενεῇσιν Ἰνδοὶ λέγουσιν· ἄλλον δὲ οὐδένα ἐμβαλεῖν ἐσ γῆν τὴν Ἰνδῶν ἐπὶ πολέμῳ, οὐδὲ Κῦρον τὸν Καμβύσεω, καίτοι ἐπὶ Σκύθασ ἐλάσαντα καὶ τἄλλα πολυπραγμονέστατον δὴ τῶν κατὰ τὴν Ἀσίην βασιλέων γενόμενον τὸν Κῦρον.

ἀλλὰ Ἀλέξανδρον γὰρ ἐλθεῖν τε καὶ κρατῆσαι πάντων τοῖσιν ὅπλοισιν, ὅσουσ γε δὴ ἐπῆλθε·

καὶ ἂν καὶ πάντων κρατῆσαι, εἰ ἡ στρατιὴ ἤθελεν. οὐ μὲν δὴ οὐδὲ Ἰνδῶν τινὰ ἔξω τῆσ οἰκηίησ σταλῆναι ἐπὶ πολέμῳ διὰ δικαιότητα.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION