Arrian, Anabasis, book 7, chapter 28

(아리아노스, Anabasis, book 7, chapter 28)

Ἐτελεύτα μὲν δὴ Ἀλέξανδροσ τῇ τετάρτῃ καὶ δεκάτῃ καὶ ἑκατοστῇ Ὀλυμπιάδι ἐπὶ Ἡγησίου ἄρχοντοσ Ἀθήνησιν· ἐβίω δὲ δύο καὶ τριάκοντα ἔτη καὶ τοῦ τρίτου μῆνασ ἐπέλαβεν ὀκτώ, ὡσ λέγει Ἀριστόβουλοσ· ἐβασίλευσε δὲ δώδεκα ἔτη καὶ τοὺσ ὀκτὼ τούτουσ μῆνασ, τό τε σῶμα κάλλιστοσ καὶ φιλοπονώτατοσ καὶ ὀξύτατοσ γενόμενοσ καὶ τὴν γνώμην ἀνδρειότατοσ καὶ φιλοτιμότατοσ καὶ φιλοκινδυνότατοσ καὶ τοῦ θείου ἐπιμελέστατοσ· ἡδονῶν δὲ τῶν μὲν τοῦ σώματοσ ἐγκρατέστατοσ, τῶν δὲ τῆσ γνώμησ ἐπαίνου μόνου ἀπληστότατοσ·

ξυνιδεῖν δὲ τὸ δέον ἔτι ἐν τῷ ἀφανεῖ ὂν δεινότατοσ, καὶ ἐκ τῶν φαινομένων τὸ εἰκὸσ ξυμβαλεῖν ἐπιτυχέστατοσ, καὶ τάξαι στρατιὰν καὶ ὁπλίσαι τε καὶ κοσμῆσαι δαημονέστατοσ· καὶ τὸν θυμὸν τοῖσ στρατιώταισ ἐπᾶραι καὶ ἐλπίδων ἀγαθῶν ἐμπλῆσαι καὶ τὸ δεῖμα ἐν τοῖσ κινδύνοισ τῷ ἀδεεῖ τῷ αὑτοῦ ἀφανίσαι, ξύμπαντα ταῦτα γενναιότατοσ. καὶ οὖν καὶ ὅσα ἐν τῷ ἐμφανεῖ πρᾶξαι, ξὺν μεγίστῳ θάρσει ἔπραξεν, ὅσα τε φθάσασ ὑφαρπάσαι τῶν πολεμίων, πρὶν καὶ δεῖσαί τινα αὐτὰ ὡσ ἐσόμενα, προλαβεῖν δεινότατοσ·

καὶ τὰ μὲν ξυντεθέντα ἢ ὁμολογηθέντα φυλάξαι βεβαιότατοσ, πρὸσ δὲ τῶν ἐξαπατώντων μὴ ἁλῶναι ἀσφαλέστατοσ, χρημάτων τε ἐσ μὲν ἡδονὰσ τὰσ αὑτοῦ φειδωλότατοσ, ἐσ δὲ εὐποιϊάν τῶν πέλασ ἀφθονώτατοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION