Arrian, Anabasis, book 7, chapter 25

(아리아노스, Anabasis, book 7, chapter 25)

Καὶ αἱ βασίλειοι ἐφημερίδεσ ὧδε ἔχουσιν· πίνειν παρὰ Μηδίῳ αὐτὸν κωμάσαντα· ἔπειτα ἐξαναστάντα καὶ λουσάμενον καθεύδειν τε καὶ αὖθισ δειπνεῖν παρὰ Μηδίῳ καὶ αὖθισ πίνειν πόρρω τῶν νυκτῶν· ἀπαλλαχθέντα δὲ τοῦ πότου λούσασθαι· καὶ λουσάμενον ὀλίγον τι ἐμφαγεῖν καὶ καθεύδειν αὐτοῦ, ὅτι ἤδη ἐπύρεσσεν. ἐκκομισθέντα δὲ ἐπὶ κλίνησ πρὸσ τὰ ἱερὰ θῦσαι ὡσ νόμοσ ἐφ̓ ἑκάστῃ ἡμέρᾳ, καὶ τὰ ἱερὰ ἐπιθέντα κατακεῖσθαι ἐν τῷ ἀνδρῶνι ἔστε ἐπὶ κνέφασ.

ἐν τούτῳ δὲ τοῖσ ἡγεμόσι παραγγέλλειν ὑπὲρ τῆσ πορείασ καὶ τοῦ πλοῦ, τοὺσ μὲν ὡσ πεζῇ ἰόντασ παρασκευάζεσθαι ἐσ τετάρτην ἡμέραν, τοὺσ δὲ ἅμα οἷ πλέοντασ ὡσ εἰσ πέμπτην πλευσουμένουσ. ἐκεῖθεν δὲ κατακομισθῆναι ἐπὶ τῆσ κλίνησ ὡσ ἐπὶ τὸν ποταμόν, καὶ πλοίου ἐπιβάντα διαπλεῦσαι πέραν τοῦ ποταμοῦ ἐσ τὸν παράδεισον, κἀκεῖ αὖθισ λουσάμενον ἀναπαύεσθαι.

ἐσ δὲ τὴν ὑστεραίαν λούσασθαί τε αὖθισ καὶ θῦσαι τὰ νομιζόμενα· καὶ εἰσ τὴν καμάραν εἰσελθόντα κατακεῖσθαι διαμυθολογοῦντα πρὸσ Μήδιον· παραγγεῖλαι δὲ καὶ τοῖσ ἡγεμόσιν ἀπαντῆσαι ἑώθεν. ταῦτα πράξαντα δειπνῆσαι ὀλίγον· κομισθέντα δὲ αὖθισ ἐσ τὴν καμάραν πυρέσσειν ἤδη ξυνεχῶσ τὴν νύκτα ὅλην·

τῇ δὲ ὑστεραίᾳ λούσασθαι καὶ λουσάμενον θῦσαι. Νεάρχῳ δὲ καὶ τοῖσ ἄλλοισ ἡγεμόσι παραγγεῖλαι τὰ ἀμφὶ τὸν πλοῦν ὅπωσ ἔσται ἐσ τρίτην ἡμέραν. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ λούσασθαι αὖθισ καὶ θῦσαι τὰ τεταγμένα, καὶ τὰ ἱερὰ ἐπιθέντα οὐκέτι ἐλινύειν πυρέσσοντα. ἀλλὰ καὶ ὣσ τοὺσ ἡγεμόνασ εἰσκαλέσαντα παραγγέλλειν τὰ πρὸσ τὸν ἔκπλουν ὅπωσ αὐτῷ ἔσται ἕτοιμα· λούσασθαί τε ἐπὶ τῇ ἑσπέρᾳ, καὶ λουσάμενον ἔχειν ἤδη κακῶσ. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ μετακομισθῆναι ἐσ τὴν οἰκίαν τὴν πρὸσ τῇ κολυμβήθρᾳ καὶ θῦσαι μὲν τὰ τεταγμένα, ἔχοντα δὲ πονήρωσ ὅμωσ ἐσκαλέσαι τῶν ἡγεμόνων τοὺσ ἐπικαιριωτάτουσ καὶ ὑπὲρ τοῦ πλοῦ αὖθισ παραγγέλλειν.

τῇ δ̓ ἐπιούσῃ μόγισ ἐκκομισθῆναι πρὸσ τὰ ἱερὰ καὶ θῦσαι, καὶ μηδὲν μεῖον ἔτι παραγγέλλειν ὑπὲρ τοῦ πλοῦ τοῖσ ἡγεμόσιν. ἐσ δὲ τὴν ὑστεραίαν κακῶσ ἤδη ἔχοντα ὅμωσ θῦσαι τὰ τεταγμένα.

παραγγεῖλαι δὲ τοὺσ μὲν στρατηγοὺσ διατρίβειν κατὰ τὴν αὐλήν, χιλιάρχασ δὲ καὶ πεντακοσιάρχασ πρὸ τῶν θυρῶν. ἤδη δὲ παντάπασι πονήρωσ ἔχοντα διακομισθῆναι ἐκ τοῦ παραδείσου ἐσ τὰ βασίλεια. εἰσελθόντων δὲ τῶν ἡγεμόνων γνῶναι μὲν αὐτοὺσ, φωνῆσαι δὲ μηδὲν ἔτι, ἀλλὰ εἶναι ἄναυδον· καὶ τὴν νύκτα πυρέσσειν κακῶσ καὶ τὴν ἡμέραν, καὶ τὴν ἄλλην νύκτα καὶ τὴν ἡμέραν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION