Arrian, Anabasis, book 7, chapter 16

(아리아노스, Anabasis, book 7, chapter 16)

Ἐκ τούτου δὴ Ἡρακλείδην τὸν Ἀργαίου ἐκπέμπει ἐσ Ὑρκανίαν ναυπηγοὺσ ἅμα οἷ ἄγοντα, κελεύσασ ὕλην τεμόντα ἐκ τῶν ὀρῶν τῶν Ὑρκανίων ναυπηγεῖσθαι ναῦσ μακρὰσ ἀφράκτουσ τε καὶ πεφραγμένασ ἐσ τὸν κόσμον τὸν Ἑλληνικόν. πόθοσ γὰρ εἶχεν αὐτὸν καὶ ταύτην ἐκμαθεῖν τὴν θάλασσαν τὴν Κασπίαν τε καὶ Ὑρκανίαν καλουμένην ποίᾳ τινὶ ξυμβάλλει θαλάσσῃ, πότερα τῇ τοῦ πόντου τοῦ Εὐξείνου ἢ ἀπὸ τῆσ ἑῴασ τῆσ κατ̓ Ἰνδοὺσ ἐκπεριερχομένη ἡ μεγάλη θάλασσα ἀναχεῖται εἰσ κόλπον τὸν Ὑρκάνιον, καθάπερ οὖν καὶ τὸν Περσικὸν ἐξεῦρε, τὴν Ἐρυθρὰν δὴ καλουμένην θάλασσαν, κόλπον οὖσαν τῆσ μεγάλησ θαλάσσησ.

οὐ γάρ πω ἐξεύρηντο αἱ ἀρχαὶ τῆσ Κασπίασ θαλάσσησ, καίτοι ἐθνῶν τε αὐτὴν περιοικούντων οὐκ ὀλίγων καὶ ποταμῶν πλοΐμων ἐμβαλλόντων ἐσ αὐτήν·

ἐκ Βάκτρων μὲν Ὄξοσ, μέγιστοσ τῶν Ἀσιανῶν ποταμῶν, πλήν γε δὴ τῶν Ἰνδῶν, ἐξίησιν ἐσ ταύτην τὴν θάλασσαν, διὰ Σκυθῶν δὲ Ιἀξάρτησ· καὶ τὸν Ἀράξην δὲ τὸν ἐξ Ἀρμενίων ῥέοντα ἐσ ταύτην ἐσβάλλειν ὁ πλείων λόγοσ κατέχει. μέγιστοι μὲν οὗτοι· πολλοὶ δὲ δὴ καὶ ἄλλοι ἔσ τε τούτουσ ἐμβάλλοντεσ καὶ αὐτοὶ ἐπὶ σφῶν ἐσ τὴν θάλασσαν ταύτην ἐξιᾶσιν, οἱ μὲν καὶ γινωσκόμενοι πρὸσ τῶν ἀμφ̓ Ἀλέξανδρον ἐπελθόντων τὰ ἔθνη ταῦτα, οἱ δὲ κατὰ τὰ ἐπέκεινα τοῦ κόλπου, ὡσ εἰκόσ, κατὰ τοὺσ Σκύθασ τοὺσ Νομάδασ, ὃ δὴ ἄγνωστον πάντῃ ἐστίν.

Ἀλέξανδροσ δὲ ὡσ τὸν Τίγρητα ποταμὸν ξὺν τῇ στρατιᾷ διέβη ἐλαύνων ἐπὶ Βαβυλῶνοσ, ἐνταῦθα ἐντυγχάνουσιν αὐτῷ Χαλδαίων οἱ λόγιοι, καὶ ἀπαγαγόντεσ ἀπὸ τῶν ἑταίρων ἐδέοντο ἐπισχεῖν τὴν ἐπὶ Βαβυλῶνοσ ἔλασιν.

λόγιον γὰρ γεγονέναι σφίσιν ἐκ τοῦ θεοῦ τοῦ Βήλου μὴ πρὸσ ἀγαθοῦ οἱ εἶναι τὴν πάροδον τὴν ἐσ Βαβυλῶνα ἐν τῷ τότε. τὸν δὲ ἀποκρίνασθαι αὐτοῖσ λόγοσ τοῦ Εὐριπίδου τοῦ ποιητοῦ ἔποσ· ἔχει δὲ τὸ ἔποσ Εὐριπίδῃ ὧδε·

Μάντισ δ̓ ἄριστοσ ὅστισ εἰκάζει καλῶσ. σὺ δέ, ὦ βασιλεῦ, ἔφασαν οἱ Χαλδαῖοι, μὴ πρὸσ δυσμὰσ ἀφορῶν αὐτὸσ μηδὲ τὴν στρατιὰν ταύτῃ ἐπέχουσαν ἄγων παρελθεῖν, ἀλλὰ ἐκπεριελθὼν πρὸσ ἑώ μᾶλλον. τῷ δὲ οὐδὲ τοῦτο εὐμαρὲσ διὰ δυσχωρίαν ξυνέβη·

ἀλλὰ ἦγε γὰρ αὐτὸν ταύτῃ τὸ δαιμόνιον ᾗ παρελθόντα ἐχρῆν ἤδη τελευτῆσαι. καί που τυχὸν καὶ ἄμεινον αὐτῷ ἦν ἐν ἀκμῇ τῆσ τε ἄλλησ δόξησ καὶ τοῦ πόθου τοῦ παῤ ἀνθρώπων ἀπηλλάχθαι, πρίν τινα ξυμβῆναι αὐτῷ ξυμφορὰν ἀνθρωπίνην, ἧσ ἕνεκα καὶ Σόλωνα Κροίσῳ παραινέσαι εἰκὸσ τέλοσ ὁρᾶν μακροῦ βίου μηδὲ πρόσθεν τινὰ ἀνθρώπων ἀποφαίνειν εὐδαίμονα. ἐπεὶ καὶ αὐτῷ Ἀλεξάνδρῳ ἡ Ἡφαιστίωνοσ τελευτὴ οὐ σμικρὰ ξυμφορὰ γεγένητο, ἧσ καὶ αὐτὸσ Ἀλέξανδροσ προαπελθεῖν ἂν δοκεῖ μοι ἐθελῆσαι μᾶλλον ἢ ζῶν πειραθῆναι, οὐ μεῖον ἢ καὶ Ἀχιλλέα δοκῶ ἂν ἑλέσθαι προαποθανεῖν Πατρόκλου μᾶλλον ἢ τοῦ θανάτου αὐτῷ τιμωρὸν γενέσθαι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION