Aristotle, Metaphysics, Book 1 111:

(아리스토텔레스, 형이상학, Book 1 111:)

ἕτεροι δὲ τῶν αὐτῶν τούτων τὰσ ἀρχὰσ δέκα λέγουσιν εἶναι τὰσ κατὰ συστοιχίαν λεγομένασ, πέρασ καὶ ἄπειρον, περιττὸν καὶ ἄρτιον, ἓν καὶ πλῆθοσ, δεξιὸν καὶ ἀριστερόν, ἄρρεν καὶ θῆλυ, ἠρεμοῦν καὶ κινούμενον, εὐθὺ καὶ καμπύλον, φῶσ καὶ σκότοσ, ἀγαθὸν καὶ κακόν, τετράγωνον καὶ ἑτερόμηκεσ·

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION