Ancient Greek-English Dictionary Language

ποτέ

Adverb; 전접어 Transliteration:

Principal Part: ποτέ

Sense

 1. at some time, once, ever
 2. presumably, possibly
 3. whatever, whoever

Examples

 • καὶ ἐνεκάθησθε ἐν Κάδησ ἡμέρασ πολλάσ, ὅσασ ποτὲ ἡμέρασ ἐνεκάθησθε. (Septuagint, Liber Deuteronomii 1:46)
 • ὃν δὲ τρόπον περιεκάθαρεν Ἰησοῦσ τοὺσ υἱοὺσ Ἰσραήλ, ὅσοι ποτὲ ἐγένοντο ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὅσοι ποτὲ ἀπερίτμητοι ἦσαν τῶν ἐξεληλυθότων ἐξ Αἰγύπτου, πάντασ τούτουσ περιέτεμεν Ἰησοῦσ. (Septuagint, Liber Iosue 5:4)
 • καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸσ τὸν ἄγγελον. τάδε ἐρεῖσ πρὸσ Ἰωάβ. μὴ πονηρὸν ἔστω ἐν ὀφθαλμοῖσ σου τὸ ρῆμα τοῦτο, ὅτι ποτὲ μὲν οὕτωσ καὶ ποτὲ οὕτωσ φάγεται ἡ μάχαιρα. κραταίωσον τὸν πόλεμόν σου εἰσ τὴν πόλιν καὶ κατάσπασον αὐτὴν καὶ κραταίωσον αὐτήν. (Septuagint, Liber II Samuelis 11:25)
 • καὶ εἶπεν ὁ Θεόσ. ἰδοὺ Ἀδὰμ γέγονεν ὡσ εἷσ ἐξ ἡμῶν, τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν. καὶ νῦν μή ποτε ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ λάβῃ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆσ ζωῆσ καὶ φάγῃ καὶ ζήσεται εἰσ τὸν αἰῶνα. (Septuagint, Liber Genesis 3:22)
 • εἶπε δὲ Ἁβραὰμ περὶ Σάρρασ τῆσ γυναικὸσ αὐτοῦ, ὅτι ἀδελφή μου ἐστίν. ἐφοβήθη γὰρ εἰπεῖν ὅτι γυνή μου ἐστί, μή ποτε ἀποκτείνωσιν αὐτὸν οἱ ἄνδρεσ τῆσ πόλεωσ δἰ αὐτήν. ἀπέστειλε δὲ Ἀβιμέλεχ, βασιλεὺσ Γεράρων, καὶ ἔλαβε τὴν Σάρραν. (Septuagint, Liber Genesis 20:2)
 • εἶπε δὲ πρὸσ αὐτὸν ὁ παῖσ. μή ποτε οὐ βούληται ἡ γυνὴ πορευθῆναι μετ̓ ἐμοῦ ὀπίσω εἰσ τὴν γῆν ταύτην. ἀποστρέψω τὸν υἱόν σου εἰσ τὴν γῆν, ὅθεν ἐξῆλθεσ ἐκεῖθεν̣ (Septuagint, Liber Genesis 24:5)
 • μή ποτε ψηλαφήσῃ με ὁ πατήρ, καὶ ἔσομαι ἐναντίον αὐτοῦ ὡσ καταφρονῶν καὶ ἐπάξω ἐπ̓ ἐμαυτὸν κατάραν καὶ οὐκ εὐλογίαν. (Septuagint, Liber Genesis 27:12)
 • ἕωσ τοῦ ἀποστρέψαι τὸν θυμὸν καὶ τὴν ὀργὴν τοῦ ἀδελφοῦ σου ἀπὸ σοῦ, καὶ ἐπιλάθηται ἃ πεποίηκασ αὐτῷ. καὶ ἀποστείλασα μεταπέμψομαί σε ἐκεῖθεν, μή ποτε ἀποτεκνωθῶ ἀπὸ τῶν δύο ὑμῶν ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ. (Septuagint, Liber Genesis 27:45)

Synonyms

 1. at some time

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION