Ancient Greek-English Dictionary Language

δυσπειθής

Third declension Adjective; 자동번역 Transliteration:

Principal Part: δυσπειθής δυσπειθές

Structure: δυσπειθη (Stem) + ς (Ending)

Etym.: pei/qomai

Sense

  1. hardly obeying, self-willed, intractable

Examples

  • ὁ γὰρ δυσάγωγοσ καὶ δυσπειθὴσ ἐγώ, ὁ καταισχύνων τὸν πατέρα καὶ ἀνάξια πράττων τοῦ γένουσ, τότε μὲν αὐτῷ τὰ πολλὰ ἐκεῖνα βοῶντι καὶ διατεινομένῳ ὀλίγα χρῆναι ἀντιλέγειν ᾠόμην. (Lucian, Abdicatus, (no name) 3:3)
  • πάντων δὲ τῶν παθῶν ἐθισμοῦ δεομένων, οἱο͂ν δαμάζοντοσ καὶ καταθλοῦντοσ ἀσκήσει τὸ ἄλογον καὶ δυσπειθέσ, οὐ πρὸσ ἄλλο μᾶλλον ἔστιν ἐγγυμνάσασθαι τοῖσ οἰκέταισ ἢ πρὸσ τὸν θυμόν. (Plutarch, De cohibenda ira, section 111)
  • πάντων δὲ τῶν παθῶν ἐθισμοῦ δεομένων, οἱο͂ν δαμάζοντοσ καὶ καταθλοῦντοσ ἀσκήσει τὸ ἄλογον καὶ δυσπειθέσ, οὐ πρὸσ ἄλλο μᾶλλον ἔστιν ἐγγυμνάσασθαι τοῖσ οἰκέταισ ἢ πρὸσ τὸν θυμόν. (Plutarch, De cohibenda ira, section 111)
  • λόγῳ δυσπειθὲσ οὐχ ὁρμῆσ μάχη πρὸσ ὁρμὴν οὐ λογισμοῦ πρὸσ λογισμὸν ἀντίβασισ οὐχ ὥσπερ ἐν μεθορίῳ τοῦ ἐπιθυμοῦντοσ καὶ τοῦ μετανοοῦντοσ τὸ τραχὺ καὶ ταραχῶδεσ καὶ τὸ ἡδόμενον, ἀλλ’ εὐμενῆ πάντα καὶ φίλα καὶ ποιοῦντα πλείστων τυγχάνειν ἀγαθῶν καὶ ἑαυτῷ χαίρειν ἕκαστον. (Plutarch, Maxime cum principbus philosopho esse diserendum, chapter, section 2 4:1)
  • καὶ ἕτερον δὲ τὸ μὴ ἐν ἀποφατικῷ σχήματι, οἱο͂ν οὐδέν ἐστι δυσπειθέστερον ἀνθρώπου φύσεωσ, ἀλλ’ ὡσ ἀνθρωπίνωσ μάλιστα σὺν ἐρωτήσει ἐξήτασεν ἔννοιά ποθ’ ἡμῖν ἐγένετο καὶ τὸ μὴ ἀναβεβλημένῃ δέ, ἀλλὰ συνεστραμμένῃ τῇ λέξει χρῆσθαι ἔννοιά ποθ’ ἡμῖν ἐγένετο τῆσ ἀφελείασ. (Aristides, Aelius, Ars Rhetorica, , 5:3)
  • πότερα δέ σοι δοκεῖ γιγνώσκειν ἑαυτόν, ὅστισ τοὔνομα τὸ ἑαυτοῦ μόνον οἶδεν, ἢ ὅστισ, ὥσπερ οἱ τοὺσ ἵππουσ ὠνούμενοι οὐ πρότερον οἰόνται γιγνώσκειν ὃν ἂν βούλωνται γνῶναι, πρὶν ἂν ἐπισκέψωνται πότερον εὐπειθήσ ἐστιν ἢ δυσπειθήσ, καὶ πότερον ἰσχυρὸσ ἢ ἀσθενήσ, καὶ πότερον ταχὺσ ἢ βραδύσ, καὶ τἆλλα τὰ πρὸσ τὴν τοῦ ἵππου χρείαν ἐπιτήδειά τε καὶ ἀνεπιτήδεια ὅπωσ ἔχει, οὕτωσ ἑαυτὸν ἐπισκεψάμενοσ, ὁποῖόσ ἐστι πρὸσ τὴν ἀνθρωπίνην χρείαν, ἔγνωκε τὴν αὑτοῦ δύναμιν; (Xenophon, Memorabilia, , chapter 2 26:1)
  • δισσὰ γὰρ αὐτᾶσ παίγνι’ ὁ δυσπειθὴσ ᾤχετ’ ἔχων Αἴδασ. (Unknown, Greek Anthology, Volume II, book 7, chapter 1902)
  • "τὴν ἐν ἡμῖν ἀκούσιον αἰτίαν καὶ ἀπροαίρετον ἡ δ’ ἐν θεοῖσ ἀνάγκη δύστλητοσ οὔκ ἐστ’ οἶμαι δ’ οὐδὲ δυσπειθὴσ οὐδὲ βιαία, πλὴν τοῖσ κακοῖσ, ὥσ ἐστι νόμοσ ἐν πόλει τοῖσ βελτίστοισ τὸ βέλτιστον αὐτῆσ, ἀπαράτρεπτον καὶ ἀπαράβατον οὐ τῷ μὲν ἀδυνάτῳ τῷ δ’ ἀβουλήτῳ τῆσ μεταβολῆσ. (Plutarch, Quaestiones Convivales, book 1, 11:1)
  • Τῷ δὲ στρατηγῷ στρατὸσ ἦν δυσπειθὴσ ὑπὸ μνησικακίασ, ἐθελοκάκωσ τε ἠγωνίζοντο, καὶ ἔφευγον ἐπιδησάμενοι τὰ σώματα ὡσ τετρωμένοι, καὶ τὰσ σκηνὰσ διέλυον, καὶ ἀναχωρεῖν ἐπεχείρουν, ἀπειρίαν ἐπικαλοῦντεσ τῷ στρατηγῷ. (Appian, The Foreign Wars, chapter 5:20)

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION