Polybius, Histories, book 14, chapter 8

(폴리비오스, Histories, book 14, chapter 8)

Ὧν διασαφηθέντων εἰσ τὸ τῶν Ῥωμαίων στρατόπεδον εὐθέωσ ὁ Πόπλιοσ ἐγίνετο περὶ τὴν ἔξοδον, καὶ συντάξασ τοῖσ πολιορκοῦσι τὴν Ἰτύκην ἃ δέον ἦν πράττειν καὶ τοῖσ κατὰ θάλατταν ἐξώρμησε, τὸ στράτευμα πᾶν ἔχων εὔζωνον. τῇ δ’ ἑξῆσ καταβὰσ εἰσ τὰ πεδία καὶ προθέμενοσ τοὺσ ἱππέασ ἐν ἑπτὰ σταδίοισ παρενέβαλε.

δύο δὲ τὰσ κατὰ πόδασ ἡμέρασ μείναντεσ καὶ βραχέα διὰ τῶν ἀκροβολισμῶν καταπειράσαντεσ ἀλλήλων, τῇ τετάρτῃ κατὰ πρόθεσιν ἐξῆγον ἀμφότεροι καὶ παρενέβαλλον τὰσ δυνάμεισ.

ὁ μὲν οὖν Πόπλιοσ ἁπλῶσ κατὰ τὸ παρ’ αὐτοῖσ ἔθοσ ἔθηκε πρῶτον μὲν τὰσ τῶν ἁστάτων σημαίασ, ἐπὶ δὲ ταύταισ τὰσ τῶν πριγκίπων, τελευταίασ δ’ ἐπέστησε κατόπιν τὰσ τῶν τριαρίων·

τῶν δ’ ἱππέων τοὺσ μὲν Ἰταλικοὺσ ἐπὶ τὸ δεξιὸν ἔθηκε, τοὺσ δὲ Νομάδασ καὶ Μασαννάσαν ἐπὶ τὸ λαιόν.

οἱ δὲ περὶ τὸν Σόφακα καὶ τὸν Ἀσδρούβαν τοὺσ μὲν Κελτίβηρασ μέσουσ ἔταξαν ἀντίουσ ταῖσ τῶν Ῥωμαίων σπείραισ, τοὺσ δὲ Νομάδασ ἐξ εὐωνύμου, τοὺσ δὲ Καρχηδονίουσ ἐκ τῶν δεξιῶν.

ἅμα δὲ τῷ γενέσθαι τὴν πρώτην ἔφοδον εὐθέωσ οἱ Νομάδεσ ἐνέκλιναν τοὺσ Ἰταλικοὺσ ἱππεῖσ, οἵ τε Καρχηδόνιοι τοὺσ περὶ τὸν Μασαννάσαν, ἅτε πλεονάκισ ἤδη προηττημένοι ταῖσ ψυχαῖσ.

οἱ δὲ Κελτίβηρεσ ἐμάχοντο γενναίωσ, συστάντεσ τοῖσ Ῥωμαίοισ.

οὔτε γὰρ φεύγοντεσ ἐλπίδα σωτηρίασ εἶχον διὰ τὴν ἀπειρίαν τῶν τόπων οὔτε ζωγρίᾳ κρατηθέντεσ διὰ τὴν ἀθεσίαν τὴν εἰσ τὸν Πόπλιον· οὐδὲν γὰρ πολέμιον πεπονθότεσ ὑπ’ αὐτοῦ κατὰ τὰσ ἐν Ἰβηρίᾳ πράξεισ ἀδίκωσ ἐφαίνοντο καὶ παρασπόνδωσ ἥκειν κατὰ Ῥωμαίων συμμαχήσοντεσ τοῖσ Καρχηδονίοισ.

οὐ μὴν ἀλλ’ ἅμα τῷ κλῖναι τοὺσ ἀπὸ τῶν κεράτων ταχέωσ κυκλωθέντεσ ὑπὸ τῶν πριγκίπων καὶ τριαρίων αὐτοῦ κατεκόπησαν πάντεσ πλὴν τελέωσ ὀλίγων.

οἱ μὲν οὖν Κελτίβηρεσ τοῦτον τὸν τρόπον ἀπώλοντο, μεγάλην [παρ’ ὅλην] παρασχόμενοι χρείαν τοῖσ Καρχηδονίοισ οὐ μόνον κατὰ τὴν μάχην, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν φυγήν.

εἰ μὴ γὰρ τοῦτ’ ἐμπόδιον ἐγένετο τοῖσ Ῥωμαίοισ, ἀλλ’ εὐθέωσ ἐκ ποδὸσ ἠκολούθησαν τοῖσ φεύγουσι, παντελῶσ ἂν ὀλίγοι διέφυγον τῶν ὑπεναντίων.

νῦν δὲ περὶ τούτουσ γενομένησ ἐπιστάσεωσ οἵ τε περὶ τὸν Σόφακα μετὰ τῶν ἱππέων ἀσφαλῶσ ἐποιήσαντο τὴν ἀποχώρησιν εἰσ τὴν οἰκείαν, οἵ τε περὶ τὸν Ἀσδρούβαν μετὰ τῶν διασῳζομένων εἰσ τὴν Καρχηδόνα.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION