Polybius, Histories, book 14, chapter 6

(폴리비오스, Histories, book 14, chapter 6)

Οὐ μὴν ἀλλὰ τῆσ ἡμέρασ ἐπιγενομένησ, καὶ τῶν πολεμίων τῶν μὲν ἀπολωλότων, τῶν δὲ προτροπάδην πεφευγότων, παρακαλέσασ τοὺσ χιλιάρχουσ ἐκ ποδὸσ ἐπηκολούθει. τὰσ μὲν οὖν ἀρχὰσ ὁ Καρχηδόνιοσ ὑπέμενε, καίπερ αὐτῷ προσαγγελίασ γενομένησ·

τοῦτο δ’ ἐποίει πιστεύων τῇ τῆσ πόλεωσ ὀχυρότητι. μετὰ δὲ ταῦτα συνθεωρήσασ τοὺσ ἐγχωρίουσ στασιάζοντασ, καταπλαγεὶσ τὴν ἔφοδον τοῦ Σκιπίωνοσ, ἔφευγε μετὰ τῶν διασεσωσμένων·

οὗτοι δ’ ἦσαν ἱππεῖσ μὲν οὐκ ἐλάττουσ πεντακοσίων, πεζοὶ δὲ περὶ δισχιλίουσ. οἱ δ’ ἐγχώριοι συμφρονήσαντεσ ἐπέτρεψαν περὶ σφῶν αὐτῶν τοῖσ Ῥωμαίοισ.

ὁ δὲ Πόπλιοσ τούτων μὲν ἐφείσατο, δύο δὲ τὰσ παρακειμένασ πόλεισ ἐφῆκε τοῖσ στρατοπέδοισ διαρπάζειν, καὶ ταῦτα διαπραξάμενοσ αὖθισ ἐπὶ τὴν ἐξ ἀρχῆσ ἐπανῄει παρεμβολήν.

οἱ δὲ Καρχηδόνιοι, παλιντρόπου τῆσ ἐλπίδοσ αὐτοῖσ ἀποβαινούσησ πρὸσ τὰσ ἐξ ἀρχῆσ ἐπιβολάσ, βαρέωσ ἔφερον τὸ γεγονόσ·

ἅμα τῷ μὴ μόνον τῶν ὑπαίθρων οὕτωσ ἀλόγωσ καὶ παραδόξωσ ἐκχωρῆσαι τοῖσ ὑπεναντίοισ, ἀλλὰ καὶ τὸν περὶ σφῶν αὐτῶν καὶ τῆσ πατρίδοσ ὅσον οὐκ ἤδη προσδοκᾶν κίνδυνον, τελέωσ ἐκπλαγεῖσ ἦσαν καὶ περίφοβοι ταῖσ ψυχαῖσ.

οὐ μὴν ἀλλὰ τῶν πραγμάτων ἀναγκαζόντων ποιεῖσθαι πρόνοιαν καὶ βουλὴν ὑπὲρ τοῦ μέλλοντοσ, ἦν τὸ συνέδριον ἀπορίασ καὶ ποικίλων καὶ τεταραγμένων ἐπινοημάτων πλῆρεσ.

οἱ δὲ διαπρεσβεύεσθαι πρὸσ τὸν Πόπλιον ὑπὲρ ἀνοχῶν καὶ λαλεῖν ὑπὲρ διαλύσεων καὶ συνθηκῶν, ἕτεροι δὲ θαρρεῖν καὶ συνάγειν τὰσ δυνάμεισ καὶ διαπέμπεσθαι πρὸσ τὸν Σόφακα·

καὶ γὰρ πλησίον αὐτὸν εἰσ τὴν Ἄββαν ἀποκεχωρηκέναι, συναθροίζειν δὲ τοὺσ ἀπὸ τοῦ κινδύνου διαφυγόντασ.

καὶ δὴ καὶ τέλοσ αὕτη τῶν γνωμῶν ἐπεκράτησεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION