Polybius, Histories, book 14, chapter 5

(폴리비오스, Histories, book 14, chapter 5)

οἱ δὲ λοιποὶ πάντεσ ἐκτρέχοντεσ ἐκ τῆσ παρεμβολῆσ ἄνοπλοι συνίσταντο πρὸ τῆσ ἰδίασ στρατοπεδείασ, ἐκπλαγεῖσ ὄντεσ ἐπὶ τοῖσ γινομένοισ. ὁ δὲ Σκιπίων, τῶν πραγμάτων ὡσ ἂν εἰ κατ’ εὐχὴν αὐτῷ προχωρησάντων, ἐπιπεσὼν τοῖσ ἐξεληλυθόσιν, οὓσ μὲν ἐφόνευεν, οὓσ δὲ καταδιώκων ἅμα τὸ πῦρ ἐνέβαλλε ταῖσ σκηναῖσ.

οὗ γενομένου παραπλήσια συνέβαινε πάσχειν τοὺσ Φοίνικασ ὑπὸ τοῦ πυρὸσ καὶ τῆσ ὅλησ περιστάσεωσ τοῖσ ἄρτι ῥηθεῖσι περὶ τῶν Νομάδων.

οἱ δὲ περὶ τὸν Ἀσδρούβαν τοῦ μὲν τῷ πυρὶ βοηθεῖν αὐτόθεν εὐθέωσ ἀπέστησαν, γνόντεσ ἐκ τοῦ συμβαίνοντοσ ὅτι καὶ περὶ τοὺσ Νομάδασ οὐκ αὐτομάτωσ, καθάπερ ὑπέλαβον, ἀλλ’ ἐκ τῆσ τῶν πολεμίων ἐπιβολῆσ καὶ τόλμησ ἐγεγόνει τὸ δεινόν·

ἐγίνοντο δὲ περὶ τὸ σῴζειν ἑαυτούσ, βραχείασ σφίσι καὶ περὶ τοῦτο τὸ μέροσ ἐλπίδοσ ἔτι καταλειπομένησ.

ὥστε καὶ τοῖσ ἀνδραγαθεῖν προαιρουμένοισ ἐμπόδια ταῦτα γίνεσθαι, καὶ διὰ τὴν ταραχὴν καὶ σύγχυσιν ἀνέλπιστον εἶναι τὴν σωτηρίαν.

παραπλήσια δὲ τούτοισ ἦν καὶ τὰ περὶ τὸν Σόφακα καὶ τοὺσ ἄλλουσ ἡγεμόνασ.

πλὴν οὗτοι μὲν ἀμφότεροι μετ’ ὀλίγων ἱππέων ἐξέσωσαν αὑτούσ· αἱ δὲ λοιπαὶ μυριάδεσ ἀνδρῶν, ἵππων, ὑποζυγίων, ἀτυχῶσ μὲν καὶ ἐλεεινῶσ ὑπὸ τοῦ πυρὸσ ἀπώλλυντο·

αἰσχρῶσ δὲ καὶ ἐπονειδίστωσ ἔνιοι τῶν ἀνδρῶν, τὴν τοῦ πυρὸσ βίαν φεύγοντεσ, ὑπὸ τῶν πολεμίων διεφθείροντο, χωρὶσ οὐ μόνον τῶν ὅπλων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἱματίων, γυμνοὶ φονευόμενοι.

καθόλου δὲ πᾶσ ἦν ὁ τόποσ οἰμωγῆσ, βοῆσ ἀτάκτου, φόβου, ψόφου παρηλλαγμένου, σὺν δὲ τούτοισ πυρὸσ ἐνεργοῦ καὶ φλογὸσ ὑπερβαλλούσησ πλήρησ·

ὧν ἓν ἱκανὸν [ὂν] ἐκπλῆξαι τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, μηδ’ ὅτι καὶ πάνθ’ ὁμοῦ συγκυρήσαντα παραδόξωσ.

διὸ καὶ τὸ γεγονὸσ οὐδὲ καθ’ ὑπερβολὴν εἰκάσαι δυνατὸν οὐδενὶ τῶν ὄντων ἐστίν·

οὕτωσ ὑπερπεπαίκει τῇ δεινότητι πάσασ τὰσ προειρημένασ πράξεισ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION