Plutarch, Quaestiones Convivales, book 1, chapter 0

(플루타르코스, Quaestiones Convivales, book 1, chapter 0)

τὸ μισέω μνάμονα συμπόταν ὦ Σόσσιε Σενεκίων, ἔνιοι πρὸσ τοὺσ ἐπιστάθμουσ εἰρῆσθαι λέγουσι, φορτικοὺσ ἐπιεικῶσ καὶ ἀναγώγουσ ἐν τῷ πίνειν ὄντασ· προσηγόρευον.

ἔνιοι δὲ τὴν παροιμίαν οἰόνται τοῖσ παρὰ πότον λεγομένοισ καὶ πραττομένοισ ἀμνηστίαν ἐπάγειν διὸ τήν τε λήθην οἱ πάτριοι λόγοι καὶ τὸν νάρθηκα τῷ θεῷ συγκαθιεροῦσιν, ὡσ ἢ μηδενὸσ δέον μνημονεύειν τῶν ἐν οἴνῳ πλημμεληθέντων ἢ παντελῶσ ἐλαφρᾶσ καὶ παιδικῆσ νουθεσίασ δεομένων. ἐπεὶ δὲ καὶ σοὶ δοκεῖ τῶν μὲν ἀτόπων ἡ λήθη τῷ ὄντι σοφὴ κατ’ Εὐριπίδην εἶναι·

τῆσ τραπέζησ, ἀλλὰ καὶ τῶν φιλοσόφων τοὺσ ἐλλογιμωτάτουσ ἀντιμαρτυροῦντασ ἔχειν, Πλάτωνα καὶ Ξενοφῶντα καὶ Ἀριστοτέλην καὶ Σπεύσιππον, Ἐπίκουρόν τε καὶ Πρύτανιν καὶ Ιἑρώνυμον καὶ Δίωνα τὸν ἐξ Ἀκαδημείασ, ὡσ ἄξιόν τινοσ σπουδῆσ πεποιημένουσ ἔργον ἀναγράψασθαι λόγουσ παρὰ πότον γενομένουσ·

ᾠήθησ τε δεῖν ἡμᾶσ τῶν σποράδην πολλάκισ ἔν τε Ῥώμῃ μεθ’ ὑμῶν καὶ παρ’ ἡμῖν ἐν τῇ Ἑλλάδι, παρούσησ ἅμα τραπέζησ καὶ κύλικοσ, φιλολογηθέντων συναγαγεῖν τἀπιτήδεια·

πρὸσ τοῦτο γενόμενοσ τρία μὲν ἢδη σοι πέπομφα τῶν βιβλίων, ἑκάστου δέκα προβλήματα περιέχοντοσ·

καὶ τὰ λοιπὰ ταχέωσ, ἂν ταῦτα δόξῃ μὴ παντελῶσ ἄμουσα μηδ’ ἀπροσδιόνυσ’ εἶναι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION