Plutarch, De sera numinis vindicta, section 20

(플루타르코스, De sera numinis vindicta, section 20)

"ἢ κατὰ τοῦτο μὲν ὁ θεὸσ οὐδὲν τοῦ Ἡσιόδου σοφώτεροσ διακελευομένου καὶ παρεγγυῶντοσ μηδ’ ἀπὸ δυστήνοιο τάφου ἀπονοστήσαντα σπερμαίνειν γενεήν, ἀλλ’ ἀθανάτων ἀπὸ δαιτόσ,’ ὡσ οὐ κακίαν μόνον οὐδ’ ἀρετὴν ἀλλὰ καὶ λύπην καὶ χαρὰν καὶ πάνθ’ ὅσ’ ἀναδεχομένησ τῆσ γενέσεωσ, ἱλαροὺσ καὶ ἡδεῖσ καὶ διακεχυμένουσ ἄγειν πρὸσ τὴν τέκνωσιν; "ἐκεῖνο δ’ οὐκ ἔστι καθ’ Ἡσίοδον οὐδ’ ἀνθρωπίνησ ἔργον σοφίασ ἀλλὰ θεοῦ, τὸ διορᾶν καὶ διαισθάνεσθαι τὰσ ὁμοιοπαθείασ καὶ τὰσ διαφοράσ, πρὶν εἰσ μεγάλα τοῖσ πάθεσιν ἐμπεσούσασ ἀδικήματα γενέσθαι καταφανεῖσ. ἄρκτων μὲν γὰρ ἔτι νήπια καὶ λύκων τέκνα καὶ πιθήκων εὐθὺσ ἐμφαίνει τὸ συγγενὲσ ἦθοσ, ὑπὸ μηδενὸσ ὑπαμπεχόμενον μηδὲ καταπλαττόμενον· "ἡ δ’ ἀνθρώπου φύσισ εἰσ ἔθη καὶ δόγματα καὶ νόμουσ ἑαυτὴν ἐμβαλοῦσα, κρύπτει τὰ φαῦλα καὶ τὰ καλὰ μιμεῖται πολλάκισ, ὥστ’ ἢ παντάπασιν ἐξαλεῖψαι καὶ διαφυγεῖν ἐγγενῆ κηλῖδα τῆσ κακίασ, ἢ διαλαθεῖν πολὺν χρόνον, οἱο͂ν ἔλυτρόν τι ἑαυτῇ τὴν πανουργίαν περιβαλοῦσα, διαλαθεῖν δ’ ἡμᾶσ τοὺσ ὥσπερ ὑπὸ πληγῆσ ἢ δήγματοσ ἑκάστου τῶν ἀδικημάτων μόλισ αἰσθανομένουσ τῆσ κακίασ, μᾶλλον δ’ ὅλωσ τότε γίγνεσθαι νομίζοντασ ἀδίκουσ ὅτ’ ἀδικοῦσιν, ἀκολάστουσ ὅθ’ ὑβρίζουσιν καὶ ἀνάνδρουσ ὅτε φεύγουσιν ὥσπερ εἴ τισ οἰοίτο τοῖσ σκορπίοισ ἐμφύεσθαι τὸ κέντρον ὅτε τύπτουσι, καὶ ταῖσ ἐχίδναισ τὸν ἰὸν ὅτε δάκνουσιν· "εὐήθωσ οἰόμενοσ· "οὐ γὰρ ἅμα γίγνεται καὶ φαίνεται τῶν πονηρῶν ἕκαστοσ, ἀλλ’ ἔχει μὲν ἐξ ἀρχῆσ τὴν κακίαν χρῆται δὲ καιροῦ καὶ δυνάμεωσ ἐπιλαβόμενοσ τῷ κλέπτειν ὁ κλέπτησ καὶ τῷ παρανομεῖν ὁ τυραννικόσ. ἀλλ’ ὁ θεὸσ οὔτ’ ἀγνοεῖ δήπου τὴν ἑκάστου διάθεσιν καὶ φύσιν ἅτε δὴ ψυχῆσ μᾶλλον ἢ σώματοσ αἰσθάνεσθαι πεφυκώσ, οὔτ’ ἀναμένει τὴν βίαν ἐν χερσὶ γενομένην καὶ τὴν ἀναίδειαν ἐν φωνῇ καὶ τὴν ἀκολασίαν ἐν αἰδοίοισ κολάζειν· "οὐ γὰρ ἀμύνεται τὸν ἀδικήσαντα κακῶσ παθὼν οὐδ’ ὀργίζεται τῷ ἁρπάσαντι βιασθεὶσ οὐδὲ μισεῖ τὸν μοιχὸν ὑβρισθείσ, ἀλλ’ ἰατρείασ ἕνεκα τὸν μοιχικὸν καὶ τὸν πλεονεκτικὸν καὶ ἀδικητικὸν κολάζει πολλάκισ, ὥσπερ ἐπιληψίαν τὴν κακίαν πρὶν ἢ καταλαβεῖν ἀναιρῶν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION