Plutarch, De sera numinis vindicta, section 19

(플루타르코스, De sera numinis vindicta, section 19)

"ὁ γὰρ Βίων τὸν θεὸν κολάζοντα τοὺσ παῖδασ τῶν πονηρῶν γελοιότερον εἶναί φησιν ἰατροῦ, διὰ νόσον πάππου καὶ πατρὸσ ἔκγονον ἢ παῖδα φαρμακεύοντοσ. "ἔστι δὲ πῆ μὲν ἀνόμοια τὰ πράγματα πῆ δ’ ἐοικότα καὶ ὅμοια. "νόσου μὲν γὰρ ἄλλοσ ἄλλον οὐ παύει θεραπευόμενοσ, οὐδὲ βέλτιόν τισ ἔσχε τῶν ὀφθαλμιώντων ἢ πυρεττόντων ἰδὼν ἄλλον ὑπαλειφόμενον ἢ καταπλαττόμενον αἱ δὲ τιμωρίαι τῶν πονηρῶν διὰ τοῦτο δείκνυνται πᾶσιν, ὅτι δίκησ κατὰ λόγον περαινομένησ ἔργον ἐστὶν ἑτέρουσ δι’ ἑτέρων κολαζομένων ἐπισχεῖν. δὲ προσέοικε τῷ ζητουμένῳ τὸ παραβαλλόμενον ὑπὸ τοῦ Βίωνοσ ἔλαθεν αὐτόν· "ἤδη γὰρ ἀνδρὸσ εἰσ νόσημα μοχθηρὸν οὐ μὴν ἀνίατον ἐμπεσόντοσ, εἶτ’ ἀκρασίᾳ καὶ μαλακίᾳ προεμένου τῷ πάθει τὸ σῶμα καὶ διαφθαρέντοσ υἱὸν οὐ δοκοῦντα νοσεῖν, ἀλλὰ μόνον ἐπιτηδείωσ ἔχοντα πρὸσ τὴν αὐτὴν νόσον ἰατρὸσ ἢ οἰκεῖοσ ἢ ἀλείπτησ καταμαθὼν ἢ δεσπότησ χρηστόσ, ἐμβαλὼν εἰσ δίαιταν αὐστηρὰν καὶ ἀφελὼν ὄψα καὶ πέμματα καὶ πότουσ καὶ γύναια, φαρμακείαισ δὲ χρησάμενοσ ἐνδελεχέσι καὶ διαπονήσασ τὸ σῶμα γυμνασίοισ, ἐσκέδασε καὶ ἀπέπεμψε, μεγάλου πάθουσ σπέρμα μικρὸν οὐκ ἐάσασ εἰσ μέγεθοσ προελθεῖν. ἦ γὰρ οὐχ οὕτω παρακελευόμεθα, προσέχειν ἀξιοῦντεσ ἑαυτοῖσ καὶ παραφυλάττεσθαι καὶ μὴ παραμελεῖν ὅσοι γεγόνασιν ἐκ πατέρων ἢ μητέρων νοσηματικῶν, ἀλλ’ εὐθὺσ ἐξωθεῖν τὴν ἐγκεκραμένην ἀρχὴν εὐκίνητον οὖσαν καὶ ἀκροσφαλῆ προκαταλαμβάνοντασ; "πάνυ μὲν οὖν" ἔφασαν.

"ἀλλ’ ἀναγκαῖον, οὐδὲ γελοῖον ἀλλ’ ὠφέλιμον πρᾶγμα ποιοῦμεν, ἐπιληπτικῶν παισὶ καὶ μελαγχολικῶν καὶ ποδαγρικῶν γυμνάσια καὶ διαίτασ καὶ φάρμακα προσάγοντεσ οὐ νοσοῦσιν ἀλλ’ ἕνεκα τοῦ μὴ νοσῆσαι·

"τὸ γὰρ ἐκ πονηροῦ σώματοσ γιγνόμενον σῶμα τιμωρίασ μὲν οὐδεμιᾶσ ἰατρείασ δὲ καὶ φυλακῆσ ἄξιόν ἐστιν· "ἣν εἴ τισ, ὅτι τὰσ ἡδονὰσ ἀφαιρεῖ καὶ δηγμὸν ἐπάγει καὶ πόνον, τιμωρίαν ὑπὸ δειλίασ καὶ μαλακίασ ἀποκαλεῖ, χαίρειν ἐατέον. "ἆρ’ οὖν σῶμα μὲν ἔκγονον φαύλου σώματοσ ἄξιόν ἐστι θεραπεύειν καὶ φυλάττειν, κακίασ δὲ ὁμοιότητα συγγενικὴν ἐν νέῳ βλαστάνουσαν ἤθει καὶ ἀναφυομένην ἐᾶν δεῖ καὶ περιμένειν καὶ μέλλειν, ἄχρι ἐν ἐκχυθεῖσα τοῖσ πάθεσιν ἐμφανὴσ γένηται κακόφρονά τ’ ἀμφάνῃ πραπίδων καρπόν ὥσ φησι Πίνδαροσ;

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION