Plutarch, De sera numinis vindicta, section 16

(플루타르코스, De sera numinis vindicta, section 16)

"εἰ δ’ ἐστὶ πόλισ ἓν πρᾶγμα καὶ συνεχέσ, ἔστι δήπου καὶ γένοσ ἐξηρτημένον ἀρχῆσ μιᾶσ καὶ δύναμίν τινα καὶ κοινωνίαν διαπεφυκυῖαν ἀναφερούσησ καὶ τὸ γεννηθὲν οὐχ ὥσ τι δημιούργημα πεποιημένον ἀπήλλακται τοῦ γεννήσαντοσ· "ἐξ αὐτοῦ γὰρ οὐχ ὑπ’ αὐτοῦ γέγονεν· "ὥστ’ ἔχει τι καὶ φέρεται τῶν ἐκείνου μέροσ ἐν ἑαυτῷ καὶ κολαζόμενον προσηκόντωσ καὶ τιμώμενον. "εἰ δὲ μὴ δόξαιμι παίζειν, ἐγὼ φαίην ἂν ἀνδριάντα Κασάνδρου καταχαλκευόμενον ὑπ’ Ἀθηναίων πάσχειν ἀδικώτερα καὶ τὸ Διονυσίου σῶμα μετὰ τὴν τελευτὴν ἐξοριζόμενον ὑπὸ Συρακοσίων ἢ τοὺσ ἐκγόνουσ αὐτῶν δίκην τίνοντασ. "τῷ μὲν γὰρ ἀνδριάντι τῆσ Κασάνδρου φύσεωσ οὐθὲν ἔνεστι, καὶ τὸν νεκρὸν ἡ Διονυσίου ψυχὴ προλέλοιπε· "Νυσαίῳ δὲ καὶ Ἀπολλοκράτει καὶ Ἀντιπάτρῳ καὶ Φιλίππῳ καὶ τοῖσ ἄλλοισ ὁμοίωσ παισὶ τῶν πονηρῶν τὸ κυριώτατον ἐμπέφυκε καὶ πάρεστι μέροσ, οὐχ ἡσυχαῖον οὐδ’ ἀργόν, ἀλλὰ ζῶσιν αὐτῷ καὶ τρέφονται καὶ διοικοῦνται καὶ φρονοῦσι. "καὶ οὐθὲν δεινὸν οὐδ’ ἄτοπον, ἂν ἐκείνων ὄντεσ ἔχωσι τὰ ἐκείνων· "καθόλου δ’ εἰπεῖν, ὥσπερ ἐν ἰατρικῇ τὸ χρήσιμον καὶ δίκαιόν ἐστι, καὶ γελοῖοσ ὁ φάσκων ἄδικον εἶναι τῶν ἰσχίον πονούντων κάειν τὸν ἀντίχειρα, καὶ τοῦ ἥπατοσ ὑπούλου γεγονότοσ ἀμύσσειν τὸ ἐπιγάστριον, καὶ τῶν βοῶν, ἂν εἰσ τὰσ χηλὰσ μαλακιῶσι, προσαλείφειν τὰ ἄκρα τῶν κεράτων· "οὕτωσ ὁ περὶ τὰσ κολάσεισ ἄλλο τι δίκαιον ἢ τὸ θεραπεῦον τὴν κακίαν ἡγούμενοσ, καὶ ἀγανακτῶν ἐάν τισ δι’ ἑτέρων ἐφ’ ἑτέρουσ ἀναφέρῃ τὴν ἰατρείαν, ὥσπερ οἱ τὴν φλέβα διαιροῦντεσ ἵνα τὴν ὀφθαλμίαν κουφίσωσιν, οὐδὲν ἐοίκε περαιτέρω τῆσ αἰσθήσεωσ ἐφορᾶν οὐδὲ μνημονεύειν, ὅτι καὶ διδάσκαλοσ παίδων ἑνὸσ καθικόμενοσ ἑτέρουσ ἐνουθέτησε, καὶ στρατηγὸσ ἐκ δεκάδοσ ἀνελὼν ἕνα, πάντασ ἐνέτρεψε. "καὶ οὕτωσ οὐ μέρει διὰ μέρουσ ἑτέρου μόνον, ἀλλὰ καὶ ψυχῇ διὰ ψυχῆσ γίγνονταί τινεσ διαθέσεισ καὶ κακώσεισ καὶ ἐπανορθώσεισ μᾶλλον ἢ σώματι διὰ σώματοσ· "ἐκεῖ μὲν γάρ, ὡσ ἐοίκε, ταὐτὸ δεῖ πάθοσ ἐγγίγνεσθαι καὶ τὴν αὐτὴν μεταβολὴν ἐνταῦθα δ’ ἡ ψυχὴ ταῖσ φαντασίαισ ἀγομένη κατὰ τὸ θαρρεῖν καὶ δεδιέναι χεῖρον ἢ βέλτιον διαγίγνεσθαι πέφυκεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION