Plutarch, De sera numinis vindicta, section 10

(플루타르코스, De sera numinis vindicta, section 10)

τῆσ τιμωρίασ καιρὸν ἡγούμεθα τιμωρίαν τὰ δ’ ἐν μέσῳ παθήματα καὶ φόβουσ καὶ προσδοκίασ καὶ μεταμελείασ, οἷσ ἀδικήσασ ἕκαστοσ ἐνέχεται τῶν πονηρῶν, παραλείπομεν ὥσπερ ἰχθὺν καταπεπωκότα τὸ ἄγκιστρον οὐ φάσκοντεσ ἑαλωκέναι πρὶν ὑπὸ τῶν μαγείρων ὀπτώμενον ἴδωμεν ἢ κατατεμνόμενον; ἀδικίασ ὥσπερ δέλεαρ εὐθὺσ ἐξεδήδοκε, τὸ δὲ συνειδὸσ ἐγκείμενον ἔχων καὶ ἀποτῖνον θύννοσ βολαῖοσ πέλαγοσ ὣσ διαστροβεῖ.

τῶν ἀδικημάτων ἰσχυρόν ἐστι καὶ πρόχειρον, εἶτα τοῦ πάθουσ ὥσπερ πνεύματοσ ὑπολείποντοσ, ἀσθενὲσ καὶ ταπεινὸν ὑποπίπτει τοῖσ φόβοισ καὶ ταῖσ δεισιδαιμονίαισ·

ὥστε πρὸσ τὰ γιγνόμενα καὶ πρὸσ τὴν ἀλήθειαν ἀποπλάττεσθαι τὸ τῆσ Κλυταιμνήστρασ ἐνύπνιον τὸν Στησίχορον, οὑτωσί πωσ λέγοντα τᾷ δὲ δράκων ἐδόκησεν μολεῖν κάρα βεβροτωμένοσ ἄκρον, ἐκ δ’ ἄρα τοῦ βασιλεὺσ Πλεισθενίδασ ἐφάνη.

αἰτίᾳ θεοῦ περαίνεσθαι, χειμῶνασ ἐπάγει καὶ φόβουσ τοῖσ οὕτω διακειμένοισ.

οἱο͂́ν φασιν Ἀπολλόδωρόν ποτε κατὰ τοὺσ ὕπνουσ ὁρᾶν ἐκδερόμενον ἑαυτὸν ὑπὸ Σκυθῶν εἶτα καθεψόμενον, τὴν δὲ καρδίαν ἐκ τοῦ λέβητοσ ὑποφθεγγομένην καὶ λέγουσαν "ἐγώ σοι τούτων αἰτία·

καὶ πάλιν τὰσ θυγατέρασ διαπύρουσ καὶ φλεγομένασ τοῖσ σώμασι κύκλῳ περὶ αὐτὸν περιτρεχούσασ Ἵππαρχον δὲ τὸν Πεισιστράτου, μικρὸν ἔμπροσθεν τῆσ τελευτῆσ αἷμα προσβαλοῦσαν αὐτῷ τὴν Ἀφροδίτην ἔκ τινοσ φιάλησ πρὸσ τὸ πρόσωπον·

οἱ δὲ Πτολεμαίου τοῦ Κεραυνοῦ φίλοι καλούμενον αὐτὸν ἑώρων ἐπὶ δίκην ὑπὸ Σελεύκου, γυπῶν καὶ λύκων δικαζόντων, καὶ κρέα πολλὰ τοῖσ πολεμίοισ διανέμοντα.

Παυσανίασ δὲ Κλεονίκην ἐν Βυζαντίῳ παρθένον ἐλευθέραν ὕβρει μεταπεμψάμενοσ ὡσ ἕξων διὰ νυκτόσ, εἶτα προσιοῦσαν ἔκ τινοσ ταραχῆσ καὶ ὑποψίασ ἀνελὼν, ἑώρα πολλάκισ ἐν τοῖσ ὕπνοισ λέγουσαν αὐτῷ βαῖνε δίκησ ἆσσον·

μάλα τοι κακὸν ἀνδράσιν ὕβρισ οὐ παυομένου δὲ τοῦ φάσματοσ, ὡσ ἐοίκε, πλεύσασ ἐπὶ τὸ ψυχοπομπεῖον, εἰσ Ἡράκλειαν ἱλασμοῖσ τισι καὶ χοαῖσ ἀνεκαλεῖτο τὴν ψυχὴν τῆσ κόρησ·

ἐλθοῦσα δ’ εἰσ ὄψιν εἶπεν, ὅτι παύσεται τῶν κακῶν, ὅταν ἐν Λακεδαίμονι γένηται·

γενόμενοσ δ’ εὐθὺσ ἐτελεύτησεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION