Plutarch, De sera numinis vindicta, section 3

(플루타르코스, De sera numinis vindicta, section 3)

"ὦ Πατροκλέα, πηλίκον αἱ περὶ ταῦτα τοῦ θείου διατριβαὶ καὶ μελλήσεισ ἄτοπον ἔχουσιν, ὅτι τὴν πίστιν, ἡ βραδυτὴσ ἀφαιρεῖται τῆσ προνοίασ, καὶ τὸ μὴ παρ’ ἕκαστον ἀδίκημα τοῖσ πονηροῖσ ἐπακολουθοῦν κακὸν ἀλλ’ ὕστερον εἰσ ἀτυχήματοσ χώραν τιθέμενοι, καὶ συμφορὰν οὐ τιμωρίαν ὀνομάζοντεσ, οὐδὲν ὠφελοῦνται, τοῖσ μὲν συμβαίνουσιν ἀχθόμενοι τοῖσ δὲ πεπραγμένοισ μὴ μεταμελόμενοι; "καθάπερ γὰρ ἵππον ἡ παραχρῆμα τὸ πταῖσμα καὶ τὴν ἁμαρτίαν διώκουσα πληγὴ καὶ νύξισ ἐπανορθοῖ καὶ μετάγει πρὸσ τὸ δέον, οἱ δ’ ὕστερον καὶ μετὰ χρόνον σπαραγμοὶ καὶ ἀνακρούσεισ καὶ περιψοφήσεισ ἑτέρου τινὸσ ἕνεκα μᾶλλον δοκοῦσι, γίγνεσθαι ἢ διδασκαλίασ, διὸ τὸ λυποῦν ἄνευ τοῦ παιδεύειν ἔχουσιν· "οὕτωσ ἡ καθ’ ἕκαστον ὧν πταίει καὶ προσπίπτει ῥαπιζομένη καὶ ἀνακρουομένη τῷ κολάζεσθαι κακία μάλιστ’ ἂν γένοιτο σύννουσ καὶ ταπεινὴ καὶ κατάφοβοσ πρὸσ τὸν θεόν, ὡσ ἐφεστῶτα τοῖσ ἀνθρωπίνοισ πράγμασι καὶ πάθεσιν οὐχ ὑπερήμερον δικαιωτήν· "ἡ δ’ ἀτρέμα καὶ βραδεῖ ποδί κατ’ Εὐριπίδην καὶ ὡσ ἔτυχεν ἐπιπίπτουσα Δίκη τοῖσ πονηροῖσ ταὐτομάτῳ μᾶλλον ἢ τῷ κατὰ πρόνοιαν ὅμοιον ἔχει τὸ πεπλανημένον καὶ ὑπερήμερον καὶ ἄτακτον. "ὥστ’ οὐχ ὁρῶ, τί χρήσιμον ἔνεστι τοῖσ ὀψὲ δὴ τούτοισ ἀλεῖν λεγομένοισ μύλοισ τῶν θεῶν καὶ ποιοῦσι τὴν δίκην ἀμαυρὰν καὶ τὸν φόβον ἐξίτηλον τῆσ κακίασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION