Plutarch, De defectu oraculorum, section 43

(플루타르코스, De defectu oraculorum, section 43)

"οἱ μέντοι δοξάζοντεσ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν θεὸν εἶναι, εἰκότωσ Ἀπόλλωνι καὶ γῇ κοινῶσ ἀνέθεσαν τὸ χρηστήριον, οἰόμενοι τὴν διάθεσιν καὶ κρᾶσιν ἐμποιεῖν τῇ γῇ τὸν ἥλιον, ἀφ’ ἧσ ἐκφέρεσθαι τὰσ μαντικὰσ ἀναθυμιάσεισ. "αὐτὴν μὲν οὖν τὴν γῆν ὥσπερ Ἡσίοδοσ ἐνίων φιλοσόφων βέλτιον διανοηθεὶσ πάντων ἕδοσ ἀσφαλέσ προσεῖπεν, οὕτω καὶ ἡμεῖσ καὶ ἀίδιον καὶ ἄφθαρτον νομίζομεν τῶν δὲ περὶ αὐτὴν δυνάμεων πῆ μὲν ἐκλείψεισ πῆ δὲ γενέσεισ ἀλλαχοῦ δὲ μεταστάσεισ καὶ μεταρροίασ ἀλλαχόθεν εἰκόσ ἐστι συμβαίνειν, καὶ κυκλεῖν ἐν αὐτῇ τὰσ τοιαύτασ ἐν τῷ χρόνῳ παντὶ πολλάκισ περιόδουσ ὡσ ἔστι τεκμαίρεσθαι τοῖσ φαινομένοισ. "λιμνῶν τε γὰρ γεγόνασι καὶ ποταμῶν, ἔτι δὲ πλείονεσ ναμάτων θερμῶν ὅπου μὲν ἐκλείψεισ καὶ φθοραὶ παντάπασιν, ὅπου δ’ οἱο͂ν ἀποδράσεισ καὶ καταδύσεισ· "εἶτα πάλιν ἥκει διὰ χρόνων . ἐπιφαινόμενα τοῖσ αὐτοῖσ τόποισ ἢ πλησίον ὑπορρέοντα· "καὶ μετάλλων ἴσμεν ἐξαμαυρώσεισ γεγονέναι καινάσ, ὡσ τῶν περὶ τὴν Ἀττικὴν ἀργυρείων καὶ τῆσ ἐν Εὐβοίᾳ χαλκίτιδοσ ἐξ ἧσ ἐδημιουργεῖτο τὰ ψυχρήλατα τῶν ξιφῶν, ὡσ Αἰσχύλοσ εἴρηκε λαβὼν γὰρ αὐτόθηκτον Εὐβοικὸν ξίφοσ· "τῇ δ’ ἐν Καρύστῳ πέτρᾳ χρόνοσ οὐ πολὺσ ἀφ’ οὗ πέπαυται μηρύματα λίθων μαλακὰ νηματώδη συνεκφέρουσα. "καὶ γὰρ ὑμῶν ἑωρακέναι τινὰσ οἰόμαι χειρόμακτρα καὶ δίκτυα καὶ κεκρυφάλουσ ἐκεῖθεν οὔτι περικαομένουσ· "ἀλλ’ ὅσ’ ἂν ῥυπανθῇ χρωμένων, ἐμβαλόντεσ εἰσ φλόγα λαμπρὰ καὶ διαφανῆ κομίζονται νῦν δ’ ἠφάνισται καὶ μόλισ οἱο͂ν ἶνεσ ἢ τρίχεσ ἀραιαὶ διατρέχουσιν ἐν τοῖσ μετάλλοισ.

SEARCH

MENU NAVIGATION