Plutarch, De defectu oraculorum, section 26

(플루타르코스, De defectu oraculorum, section 26)

"ὦ φίλε Δημήτριε. "τῶν γὰρ σωμάτων τὰ μὲν ἐπὶ τὸ μέσον καὶ κάτω κινεῖσθαι λέγων τὰ δ’ ἀπὸ τοῦ μέσου καὶ ἄνω τὰ δὲ περὶ τὸ μέσον καὶ κύκλῳ, πρὸσ τί λαμβάνει τὸ μέσον; "οὐ δήπου πρὸσ τὸ κενόν· "οὐ γὰρ ἔστι κατ’ αὐτόν. καθ’ οὓσ δ’ ἔστιν, οὐκ ἔχει μέσον, ὥσπερ οὐδὲ πρῶτον οὐδ’ ἔσχατον πέρατα γὰρ ταῦτα, τὸ δ’ ἄπειρον καὶ ἀπεράτωτον. "εἰ δὲ καὶ βιάσαιτό τισ αὑτὸν λόγου βίᾳ κενοῦ μέσον ἀπείρου νοῆσαί τι, τίσ ἡ πρὸσ τοῦτο γιγνομένη τῶν κινήσεων διαφορὰ τοῖσ σώμασι; "οὔτε γὰρ ἐν τῷ κενῷ δύναμίσ ἐστι τῶν σωμάτων οὔτε τὰ σώματα προαίρεσιν ἔχει καὶ ὁρμήν, ἣ τοῦ μέσου γλίχεται καὶ πρὸσ τοῦτο συντείνει πανταχόθεν. "ἀλλ’ ὁμοίωσ ἄπορόν ἐστιν ἀψύχων σωμάτων πρὸσ ἀσώματον χώραν καὶ ἀδιάφορον ἢ φορὰν ἐξ αὑτῶν ἢ ὁλκὴν ὑπ’ ἐκείνησ γιγνομένην νοῆσαι. "λείπεται τοίνυν τὸ μέσον οὐ τοπικῶσ ἀλλὰ σωματικῶσ λέγεσθαι. "τοῦδε γὰρ τοῦ κόσμου μίαν ἐκ πλειόνων σωμάτων καὶ ἀνομοίων ἑνότητα καὶ σύνταξιν ἔχοντοσ, αἱ διαφοραὶ τὰσ κινήσεισ ἄλλοισ πρὸσ ἄλλα ποιοῦσιν ἐξ ἀνάγκησ· "δῆλον δὲ τῷ μετακοσμούμενα ταῖσ οὐσίαισ ἕκαστα καὶ τὰσ χώρασ ἅμα συμμεταβάλλειν αἱ μὲν γὰρ διακρίσεισ ἀπὸ τοῦ μέσου τὴν ὕλην αἰρομένην ἄνω κύκλῳ διανέμουσιν αἱ δὲ συγκρίσεισ καὶ πυκνώσεισ πιέζουσι κάτω πρὸσ τὸ μέσον καὶ συνελαύνουσι.

SEARCH

MENU NAVIGATION