Plutarch, De defectu oraculorum, section 12

(플루타르코스, De defectu oraculorum, section 12)

"πολλῶν καὶ ὁρῶ τὴν Στωικὴν ἐκπύρωσιν ὥσπερ τὰ Ἡρακλείτου καὶ Ὀρφέωσ ἐπινεμομένην ἔπη οὕτω καὶ τὰ Ἡσιόδου καὶ συνεξάπτουσαν ἀλλ’ οὔτε τοῦ κόσμου τὴν φθορὰν ἀνέχομαι λεγομένην, τὰ τ’ ἀμήχανα καὶ ὧν ὑπόμνησισ τῶν φωνῶν μάλιστα περὶ τὴν κορώνην καὶ τὴν ἔλαφον ἐκδύεσθαι ἐπὶ τοὺσ ὑπερβάλλοντασ. "οὐκ ἐνιαυτὸσ ἀρχὴν ἐν, αὑτῷ καὶ τελευτὴν ὁμοῦ τι πάντων ὧν φέρουσιν ὡρ͂αι γῆ δὲ φύει περιέχων, οὐδ’ ἀνθρώπων ἀπὸ τρόπου γενεὰ κέκληται. "καὶ γὰρ ὑμεῖσ ὁμολογεῖτε δήπου τὸν Ἡσίοδον ἀνθρωπίνην ζωὴν τὴν γενεὰν λέγειν. "ἦ γὰρ οὐχ οὕτωσ· συνέφησεν ὁ Δημήτριοσ. ὁ Κλεόμβροτοσ; "τὸ πολλάκισ τὸ μετροῦν καὶ τὰ μετρούμενα τοῖσ αὐτοῖσ ὀνόμασι προσαγορεύεσθαι, κοτύλην καὶ χοίνικα καὶ ἀμφορέα καὶ μέδιμνον. "ὃν τρόπον οὖν τοῦ παντὸσ ἀριθμοῦ τὴν μονάδα μέτρον οὖσαν ἐλάχιστον καὶ ἀρχὴν ἀριθμὸν καλοῦμεν· "οὕτω τὸν ἐνιαυτόν, ᾧ πρώτῳ μετροῦμεν ἀνθρώπου βίον, ὁμωνύμωσ τῷ μετρουμένῳ γενεὰν ὠνόμασεν. "καὶ γὰρ οὓσ μὲν ἐκεῖνοι ποιοῦσιν ἀριθμοὺσ οὐδὲν ἔχουσι τῶν νενομισμένων ἐπιφανῶν καὶ λαμπρῶν ὡσ ἐν ἀριθμοῖσ· "ὁ δὲ τῶν ἐννακισχιλίων ἑπτακοσίων εἴκοσι τὴν γένεσιν ἔσχηκε συνθέσει μὲν ἐκ τῶν ἀπὸ μονάδοσ τεσσάρων ἐφεξῆσ τετράκισ γενομένων τεσσάρων · "τεσσαράκοντα γὰρ ἑκατέρωσ γίγνεται. "ταῦτα δὲ πεντάκισ τριγωνισθέντα τὸν ἐκκείμενον ἀριθμὸν παρέσχεν. "ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων οὐκ ἀναγκαῖον ἡμᾶσ Δημητρίῳ διαφέρεσθαι. "καὶ γὰρ κἂν πλείων ὁ χρόνοσ κἂν ἐλάττων κἄν τεταγμένοσ κἂν ἄτακτοσ, ἐν ᾧ μεταλλάττει δαίμονοσ ψυχὴ καὶ ἡρ́ωοσ βίοσ, οὐδὲν ἧττον ἐφ’ ᾧ βούλεται δεδείξεται μετὰ μαρτύρων σοφῶν καὶ παλαιῶν, ὅτι φύσεισ εἰσί τινέσ ὥσπερ ἐν μεθορίῳ θεῶν καὶ ἀνθρώπων, δεχόμεναι πάθη θνητὰ καὶ μεταβολὰσ ἀναγκαίασ, οὓσ δαίμονασ ὀρθῶσ ἔχει κατὰ νόμον πατέρων ἡγουμένουσ καὶ ὀνομάζοντασ σέβεσθαι.

SEARCH

MENU NAVIGATION