Plutarch, De Recta Ratione Audiendi, chapter, section 10

(플루타르코스, De Recta Ratione Audiendi, chapter, section 10)

ἀκολουθεῖ δὲ τούτοισ τὸ περὶ τῶν προβλημάτων παράγγελμα. δεῖ γὰρ τὸν ἐπὶ δεῖπνον ἥκοντα τοῖσ παρακειμένοισ χρῆσθαι καὶ μηδὲν αἰτεῖν ἄλλο μηδ’ ἐξελέγχειν ὁ δ’ ἐπὶ λόγων ἀφιγμένοσ ἑστίασιν, ἂν μὲν ἐπὶ ῥητοῖσ, ἀκροάσθω σιωπῇ τοῦ λέγοντοσ οἱ γὰρ εἰσ ἄλλασ ὑποθέσεισ ἐξάγοντεσ;

καὶ παρεμβάλλοντεσ ἐρωτήματα καὶ προσδιαποροῦντεσ, οὐχ ἡδεῖσ οὐδ’ εὐσυνάλλακτοι πρὸσ ἀκρόασιν ὄντεσ, ὠφελοῦνται μὲν οὐδέν, τὸν δὲ λέγοντα καὶ τὸν λόγον ὁμοῦ συνταράττουσιν · ὅταν δὲ τοὺσ ἀκούοντασ ὁ λέγων ἐρωτᾶν καὶ προβάλλειν κελεύσῃ, χρήσιμόν τι δεῖ καὶ ἀναγκαῖον ἀεὶ προβάλλοντα φαίνεσθαι. γὰρ Ὀδυσσεὺσ καταγελᾶται παρὰ τοῖσ μνηστῆρσιν αἰτίζων ἀκόλουσ, οὐκ ἀόρασ οὐδὲ λέβητασ μεγαλοψυχίασ;

γὰρ ἡγοῦνται σημεῖον, ὡσ τὸ διδόναι τι τῶν μεγάλων, καὶ τὸ αἰτεῖν.

μᾶλλον δ’ ἄν τισ ἀκροατοῦ καταγελάσειεν εἰσ μικρὰ καὶ γλίσχρα προβλήματα τὸν διαλεγόμενον κινοῦντοσ, οἱᾶ τερθρευόμενοί τινεσ τῶν νέων καὶ παρεπιδεικνύμενοι διαλεκτικὴν ἢ μαθηματικὴν ἕξιν εἰώθασι προβάλλειν περὶ τῆσ τῶν ἀορίστων τομῆσ, καὶ τίσ ἡ κατὰ πλευρὰν ἢ κατὰ διάμετρον κίνησισ. πρὸσ οὓσ ἔστιν εἰπεῖν τὸ ὑπὸ Φιλοτίμου πρὸσ τὸν ἔμπυον καὶ φθισιῶντα ῥηθέν.

ἐπεὶ γὰρ ἐλάλησεν αὐτῷ φαρμάκιον αἰτῶν πρὸσ,· παρωνυχίαν, αἰσθόμενοσ;

"ὦ βέλτιστε περὶ παρωνυχίασ ὁ λόγοσ. τοίνυν, ὦ νεανία, περὶ τοιούτων ζητημάτων ὡρ́α σκοπεῖν, ἀλλὰ πῶσ οἰήματοσ καὶ ἀλαζονείασ ἐρώτων τε καὶ φλυαρίασ ἀπολυθεὶσ εἰσ βίον ἄτυφον καὶ ὑγιαίνοντα καταστήσεισ σαυτόν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION