Plutarch, De Recta Ratione Audiendi, chapter, section 7

(플루타르코스, De Recta Ratione Audiendi, chapter, section 7)

τῷ τοίνυν καταφρονεῖν τὸ θαυμάζειν ἀντικείμενον εὐγνωμονεστέρασ μέν ἐστι δήπου καὶ ἡμερωτέρασ φύσεωσ, δεῖταί γε μὴν οὐδ’ αὐτὸ μικρᾶσ εὐλαβείασ, τάχα δὲ καὶ μείζονοσ· "βλὰξ ἄνθρωποσ ἐπὶ παντὶ λόγῳ ἐπτοῆσθαι φιλεῖ.

καὶ τῆσ ἀληθείασ τῶν λεγομένων ἀκριβῆ καὶ πικρὸν ἐξεταστήν, ἵν’ οἱ .

μὲν λέγοντεσ μὴ μισῶσιν, οἱ δὲ λόγοι μὴ βλάπτωσιν· ὡσ πολλὰ ψευδῆ καὶ πονηρὰ δόγματα λανθάνομεν εὐνοίᾳ καὶ πίστει τῇ πρὸσ τοὺσ λέγοντασ ἐνδεχόμενοι.

οἱ μὲν οὖν Λακεδαιμονίων ἄρχοντεσ ἀνδρὸσ οὐκ εὖ βεβιωκότοσ γνώμην δοκιμάσαντεσ ἑτέρῳ προσέταξαν εἰπεῖν εὐδοκιμοῦντι περὶ τὸν βίον καὶ τὸ ἦθοσ, ὀρθῶσ πάνυ καὶ πολιτικῶσ ἐθίζοντεσ τὸν δῆμον ὑπὸ τοῦ τρόπου μᾶλλον ἢ τοῦ λόγου τῶν συμβουλευόντων ἄγεσθαι. τοὺσ δ’ ἐν φιλοσοφίᾳ λόγουσ ἀφαιροῦντα χρὴ τὴν τοῦ λέγοντοσ δόξαν αὐτοὺσ ἐφ’ ἑαυτῶν ἐξετάζειν.

ὡσ γὰρ πολέμου, καὶ ἀκροάσεωσ πολλὰ τὰ κενά ἐστι. καὶ γὰρ πολιὰ τοῦ λέγοντοσ καὶ πλάσμα καὶ ὀφρῦσ καὶ περιαυτολογία, μάλιστα δ’ αἱ κραυγαὶ καὶ οἱ θόρυβοι καὶ τὰ πηδήματα τῶν παρόντων συνεκπλήττει τὸν ἄπειρον ἀκροατὴν καὶ νέον ὥσπερ ὑπὸ ῥεύματοσ παραφερόμενον.

ἔχει δέ τι καὶ ἡ λέξισ ἀπατηλόν, ὅταν ἡδεῖα καὶ πολλὴ καὶ μετ’ ὄγκου τινὸσ καὶ κατασκευῆσ ἐπιφέρηται τοῖσ πράγμασιν.

ὡσ γὰρ τῶν ὑπ’ αὐλοῖσ ᾀδόντων αἱ πολλαὶ τοὺσ ἀκούοντασ ἁμαρτίαι διαφεύγουσιν, οὕτω περιττὴ καὶ σοβαρὰ λέξισ ἀντιλάμπει τῷ ἀκροατῇ πρὸσ τὸ δηλούμενον.

ὁ μὲν γὰρ Μελάνθιοσ, ὡσ ἐοίκε, περὶ τῆσ Διογένουσ τραγῳδίασ ἐρωτηθεὶσ;

οὐκ ἔφη κατιδεῖν αὐτὴν ὑπὸ τῶν ὀνομάτων ἐπιπροσθουμένην αἱ δὲ τῶν πολλῶν διαλέξεισ καὶ μελέται σοφιστῶν οὐ μόνον τοῖσ ὀνόμασι παραπετάσμασι χρῶνται τῶν διανοημάτων, ἀλλὰ καὶ τὴν φωνὴν ἐμμελείαισ τισὶ καὶ μαλακότησι καὶ παρισώσεσιν ἐφηδύνοντεσ; ἐκβακχεύουσι καὶ παραφέρουσι τοὺσ ἀκροωμένουσ, κενὴν ἡδονὴν διδόντεσ καὶ κενωτέραν δόξαν ἀντιλαμβάνοντεσ.

ὥστ’ αὐτοῖσ συμβαίνει τὸ ὑπὸ Διονυσίου ῥηθέν. ἐκεῖνοσ γάρ, ὡσ ἐοίκεν, εὐδοκιμοῦντι κιθαρῳδῷ παρὰ τὴν θέαν ἐπαγγειλάμενοσ δωρεάσ τινασ μεγάλασ ὕστερον οὐδὲν ἔδωκεν ὡσ ἀποδεδωκὼσ τὴν χάριν· "χρόνον εὔφραινεσ ᾄδων, τοσοῦτον ἔχαιρεσ ἐλπίζων" τοῦτον δὲ τὸν ἔρανον αἱ τοιαῦται πληροῦσιν ἀκροάσεισ τοῖσ λέγουσι·

βίοσ ἀνάλωται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION