Plutarch, De Recta Ratione Audiendi, chapter, section 6

(플루타르코스, De Recta Ratione Audiendi, chapter, section 6)

διὸ δεῖ τῇ φιληκοϊᾴ πρὸσ τὴν φιλοδοξίαν σπεισάμενον ἀκροᾶσθαι τοῦ λέγοντοσ ἵλεων καὶ πρᾶον, ὥσπερ ἐφ’ ἑστίασιν ἱερὰν καὶ θυσίασ ἀπαρχὴν παρειλημμένον, ἐπαινοῦντα μὲν ἐν οἷσ ἐπιτυγχάνει τὴν δύναμιν, ἀγαπῶντα δὲ τὴν προθυμίαν αὐτὴν τοῦ φέροντοσ εἰσ μέσον ἃ γιγνώσκει καὶ πείθοντοσ ἑτέρουσ δι’ ὧν αὐτὸσ πέπεισται. γε δὴ καὶ ζηλοῦντασ τοῖσ δ’ ἁμαρτανομένοισ ἐφιστάναι χρὴ τὴν διάνοιαν, ὑφ’ ὧν αἰτιῶν καὶ ὅθεν ἡ παρατροπὴ γέγονεν.

ὡσ γὰρ ὁ Ξενοφῶν φησι τοὺσ οἰκονομικοὺσ καὶ ἀπὸ τῶν φίλων ὀνίνασθαι καὶ ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν, οὕτω τοὺσ ἐγρηγορότασ καὶ προσέχοντασ οὐ μόνον κατορθοῦντεσ ἀλλὰ καὶ διαμαρτάνοντεσ ὠφελοῦσιν οἱ λέγοντεσ·

καὶ γὰρ διανοήματοσ εὐτέλεια καὶ ῥήματοσ κενότησ καὶ σχῆμα φορτικὸν καὶ πτόησισ μετὰ χαρᾶσ ἀπειροκάλου πρὸσ ἔπαινον καὶ ὅσα τοιαῦτα μᾶλλον ἀκροωμένοισ ἐφ’ ἑτέρων ἢ λέγουσιν ἐφ’ ἑαυτῶν καταφαίνεται. λέγοντοσ, ἀνασκοποῦντασ εἴ τι τοιοῦτο λανθάνομεν ἁμαρτάνοντεσ, ῥᾷστον γάρ ἐστι τῶν ὄντων τὸ μέμψασθαι τὸν πλησίον, ἀχρήστωσ τε καὶ κενῶσ γιγνόμενον, ἂν μὴ πρόσ τινα διόρθωσιν ἢ φυλακὴν ἀναφέρηται τῶν ὁμοίων.

"μή που ἄρ’ ἐγὼ τοιοῦτοσ;

καταφρονῶμεν ἄλλων, αὑτοῖσ τε προσέχωμεν ἐν τῷ λέγειν ἐπιμελέστερον.

χρήσιμον δὲ πρὸσ τοῦτο καὶ τὸ τῆσ παραβολῆσ, ὅταν γενόμενοι καθ’ αὑτοὺσ ἀπὸ τῆσ ἀκροάσεωσ καὶ λαβόντεσ τι τῶν μὴ καλῶσ ἢ μὴ ἱκανῶσ εἰρῆσθαι δοκούντων ἐπιχειρῶμεν εἰσ ταὐτὸ καὶ προάγωμεν αὑτοὺσ τὰ μὲν ὥσπερ ἀναπληροῦν, τὰ δ’ ἐπανορθοῦσθαι, τὰ δ’ ἑτέρωσ φράζειν, τὰ δ’ ὅλοισ ἐξ ὑπαρχῆσ εἰσφέρειν πειρώμενοι πρὸσ τὴν ὑπόθεσιν.

ὃ καὶ Πλάτων ἐποίησε πρὸσ τὸν Λυσίου λόγον.

τὸ μὲν γὰρ ἀντειπεῖν οὐ χαλεπὸν ἀλλὰ καὶ πάνυ ῥᾴδιον εἰρημένῳ λόγῳ· τὸ δ’ ἕτερον ἀνταναστῆσαι βελτίονα παντάπασιν ἐργῶδεσ. ἔφη "πόλιν ἐκεῖνοσ ἂν δυνηθείη.

καταφρονεῖν ἀφαιροῦμεν, καὶ τάχιστα κολούεται τὸ αὔθαδεσ ἡμῶν καὶ φίλαυτον ἐν ταῖσ τοιαύταισ ἐλεγχόμενον ἀντιπαραβολαῖσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION