Plutarch, De Herodoti malignitate, section 18

(플루타르코스, De Herodoti malignitate, section 18)

ἀλαζόνα καὶ γελοῖον φήσασ ἐν πᾶσιν, ὑπὸ τούτου φησίν, αἰχμαλώτου γενομένου, καὶ παιδαγωγεῖσθαι καὶ νουθετεῖσθαι τὸν Κῦρον, ὃσ φρονήσει καὶ ἀρετῇ καὶ μεγαλονοίᾳ πολὺ πάντων δοκεῖ πεπρωτευκέναι τῶν βασιλέων· τῷ δὲ Κροίσῳ μηδὲν ἄλλο καλὸν ἢ τὸ τιμῆσαι τοὺσ θεοὺσ ἀναθήμασι πολλοῖσ καὶ μεγάλοισ μαρτυρήσασ, αὐτὸ τοῦτο πάντων ἀσεβέστατον ἀποδείκνυσιν ἔργον.

ἀδελφὸν γὰρ αὐτῷ Πανταλέοντα περὶ τῆσ βασιλείασ αὐτῷ διαφέρεσθαι, ζῶντοσ ἔτι τοῦ πατρόσ·

τὴν βασιλείαν κατέστη, τῶν ἑταίρων καὶ φίλων τοῦ Πανταλέοντοσ ἕνα τῶν γνωρίμων ἐπὶ γνάφου διαφθεῖραι καταξαινόμενον, ἐκ δὲ τῶν χρημάτων αὐτοῦ ποιησάμενον ἀναθήματα τοῖσ θεοῖσ ἀποστεῖλαι.

τὴν ἡγεμονίαν οὐ φύσει γενέσθαι φησὶ τοιοῦτον, ἐρασθέντα δὲ τυραννίδοσ ἐπιθέσθαι προσποιήματι δικαιοσύνησ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION