Plutarch, De Herodoti malignitate, section 16

(플루타르코스, De Herodoti malignitate, section 16)

γενομένουσ καὶ τὴν πατρίδα τῆσ τυραννίδοσ ἐλευθερώσαντασ, εἰσ αἰτίαν ἐμβαλὼν προδοσίασ δέξασθαί φησι τὸν Πεισίστρατον ἐκ τῆσ φυγῆσ καὶ συγκαταγαγεῖν ἐπὶ τῷ γάμῳ τῆσ Μεγακλέουσ θυγατρόσ· "ὦ μαμμίδιον, ὁρᾷσ;

"οὐ μίγνυταί μοι κατὰ νόμον Πεισίστρατοσ. ἐπὶ τούτῳ δὲ τοὺσ Ἀλκμεωνίδασ τῷ παρανομήματι σχετλιάσαντασ ἐξελάσαι τὸν τύραννον.

SEARCH

MENU NAVIGATION