Plutarch, De Herodoti malignitate, section 10

(플루타르코스, De Herodoti malignitate, section 10)

ἦν δὲ καὶ πλείονασ καταριθμεῖσθαι τῶν χαρακτήρων· τῆσ προαιρέσεωσ καὶ τοῦ τρόπου παρασχεῖν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION