Plutarch, Cato the Younger, chapter 45

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 45)

διὸ καὶ τῷ Κάτωνι πάντεσ οἱ μεγάλοι προσεπολέμουν ὡσ ἐλεγχόμενοι· Πομπήϊοσ δὲ καὶ κατάλυσιν τῆσ ἑαυτοῦ δυνάμεωσ τὴν ἐκείνου δόξαν ἡγούμενοσ ἀεί τινασ προσέβαλλεν αὐτῷ λοιδορησομένουσ, ὧν καὶ Κλώδιοσ ἦν ὁ δημαγωγόσ, αὖθισ εἰσ Πομπήϊον ὑπορρυεὶσ καὶ καταβοῶν τοῦ Κάτωνοσ, ὡσ πολλὰ μὲν ἐκ Κύπρου χρήματα νοσφισαμένου, Πομπηϊῴ δὲ πολεμοῦντοσ ἀπαξιώσαντι γάμον αὐτοῦ θυγατρόσ. ὁ δὲ Κάτων ἔλεγεν ὅτι χρήματα μὲν ἐκ Κύπρου τοσαῦτα τῇ πόλει συναγάγοι μήτε ἵππον ἕνα μήτε στρατιώτην λαβών, ὅσα Πομπήϊοσ ἐκ πολέμων τοσούτων καὶ θριάμβων τὴν οἰκουμένην κυκήσασ οὐκ ἀνήνεγκε, κηδεστὴν δὲ μηδέποτε προελέσθαι Πομπήϊον, οὐκ ἀνάξιον ἡγούμενοσ, ἀλλ’ ὁρῶν τὴν ἐν τῇ πολιτείᾳ διαφοράν.

"διδομένησ μοι μετὰ τὴν στρατηγίαν ἐπαρχίασ ἀπέστην, οὗτοσ δὲ τὰσ μὲν ἔχει λαβών, τὰσ δὲ δίδωσιν ἑτέροισ·

"νυνὶ δὲ καὶ τέλοσ ἑξακισχιλίων ὁπλιτῶν Καίσαρι κέχρηκεν εἰσ Γαλατίαν ὃ οὔτ’ ἐκεῖνοσ ᾔτησε παρ’ ὑμῶν οὔτε οὗτοσ ἔδωκε μεθ’ ὑμῶν, ἀλλὰ δυνάμεισ τηλικαῦται καὶ ὅπλα καὶ ἵπποι χάριτέσ εἰσιν ἰδιωτῶν καὶ ἀντιδόσεισ. "καλούμενοσ δὲ αὐτοκράτωρ καὶ στρατηγόσ ἄλλοισ τὰ στρατεύματα καὶ τὰσ ἐπαρχίασ παραδέδωκεν, αὐτὸσ δὲ τῇ πόλει παρακάθηται στάσεισ ἀγωνοθετῶν ἐν ταῖσ παραγγελίαισ καὶ θορύβουσ μηχανώμενοσ, ἐξ ὧν οὐ λέληθε δι’ ἀναρχίασ μοναρχίαν ἑαυτῷ μνηστευόμενοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION