Plutarch, Cato the Younger, chapter 39

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 39)

καίτοι σκαιὸν ἐνίοισ τοῦτο ἐφαίνετο καὶ αὔθαδεσ, ὅτι τῶν ὑπάτων καὶ τῶν στρατηγῶν παρόντων οὔτε ἀπέβη πρὸσ αὐτούσ οὔτε ἐπέσχε τὸν πλοῦν, ἀλλὰ ῥοθίῳ τὴν ὄχθην παρεξελαύνων ἐπὶ νεὼσ ἑξήρουσ βασιλικῆσ οὐκ ἀνῆκε πρότερον ἢ καθορμίσαι τὸν στόλον εἰσ τὸ νεώριον. οὐ μὴν ἀλλὰ τῶν χρημάτων παρακομιζομένων δι’ ἀγορᾶσ ὅ τε δῆμοσ ἐθαύμαζε τὸ πλῆθοσ, ἥ τε βουλὴ συναχθεῖσα μετὰ τῶν πρεπόντων ἐπαίνων ἐψηφίσατο τῷ Κάτωνι, στρατηγίαν ἐξαίρετον δοθῆναι καὶ τὰσ θέασ αὐτὸν ἐν ἐσθῆτι περιπορφύρῳ θεάσασθαι.

ταῦτα μὲν οὖν ὁ Κάτων παρῃτήσατο, Νικίαν δὲ τὸν οἰκονόμον τῶν βασιλικῶν ἐλεύθερον ἔπεισε τὴν βουλὴν ἀφεῖναι, μαρτυρήσασ ἐπιμέλειαν καὶ πίστιν· ὑπάτευε δὲ Φίλιπποσ ὁ πατὴρ τῆσ Μαρκίασ, καὶ τρόπον τινὰ τὸ ἀξίωμα τῆσ ἀρχῆσ καὶ ἡ δύναμισ εἰσ Κάτωνα περιῆλθεν, οὐκ ἐλάττονα τοῦ συνάρχοντοσ δι’ ἀρετὴν ἢ δι’ οἰκειότητα τοῦ Φιλίππου τῷ Κάτωνι τιμὴν προστιθέντοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION