Plutarch, Cato the Younger, chapter 28

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 28)

ἔνθα δὴ τοῦ ὑπηρέτου τὸν νόμον προχειρισαμένου, τοῦ δὲ Κάτωνοσ οὐκ ἐῶντοσ ἀναγινώσκειν, τοῦ δὲ Μετέλλου παραλαβόντοσ αὐτὸν καὶ ἀναγινώσκοντοσ, ὁ μὲν Κάτων ἐξήρπασε τὸ βιβλίον, ὁ δὲ Θέρμοσ ἀπὸ στόματοσ τοῦ Μετέλλου τὸν νόμον ἐπισταμένου καὶ λέγοντοσ ἐπέσχε τῇ χειρὶ τὸ στόμα καὶ τὴν φωνὴν ἀπέκλεισεν, ἄχρι οὗ, ἄμαχον ὁρῶν ἀγῶνα τοὺσ ἄνδρασ ὁ Μέτελλοσ ἀγωνιζομένουσ, καὶ τὸν δῆμον ἡττώμενον πρὸσ τὸ συμφέρον καὶ τρεπόμενον, ἐκέλευσεν ἄποθεν ὁπλίτασ μετὰ φόβου καὶ κραυγῆσ ἐπιτρέχειν. γενομένου δὲ τούτου καὶ πάντων διασκεδασθέντων ὑποστάντα μόνον τὸν Κάτωνα καὶ βαλλόμενον λίθοισ καὶ ξύλοισ ἄνωθεν οὐ περιεῖδε Μουρήνασ ὁ τὴν δίκην φυγὼν ὑπ’ αὐτοῦ καὶ κατηγορηθείσ, ἀλλὰ τὴν τήβεννον προϊσχόμενοσ καὶ βοῶν ἀνασχεῖν τοῖσ βάλλουσι, καὶ τέλοσ αὐτὸν τὸν Κάτωνα πείθων καὶ περιπτύσσων, εἰσ τὸν νεὼν τῶν Διοσκούρων ἀπήγαγεν.

ἐπεὶ δὲ κατεῖδεν ὁ Μέτελλοσ ἐρημίαν περὶ τὸ βῆμα καὶ φυγὴν ἀγορᾶσ τῶν ἐναντιουμένων, παντάπασι πεισθεὶσ κρατεῖν ἐκέλευσεν ἀπιέναι πάλιν τοὺσ ὁπλοφόρουσ, καὶ προσελθὼν κοσμίωσ αὐτὸσ ἐπεχείρει πράττειν τὰ περὶ τὸν νόμον.

τοῦ δὲ Κάτωνοσ προσελθόντοσ καὶ τὰ μὲν ἐπαινέσαντοσ, τὰ δὲ ἐπιρρώσαντοσ τὸν δῆμον, οἵ τε πολλοὶ παρετάξαντο παντὶ τρόπῳ καταλῦσαι τὸν Μέτελλον, ἥ τε σύγκλητοσ ἀθροισθεῖσα παρήγγειλεν ἀρχῆθεν βοηθεῖν τῷ Κάτωνι καὶ διαμάχεσθαι πρὸσ τὸν νόμον, ὡσ στάσιν ἐπεισάγοντα τῇ Ῥώμῃ καὶ πόλεμον ἐμφύλιον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION