Plutarch, Cato the Younger, chapter 19

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 19)

εἰσ δὲ σύγκλητον εἰσῄει τε πρῶτοσ καὶ τελευταῖοσ ἀπηλλάττετο· πολλάκισ δὲ τῶν ἄλλων σχολῇ συναγομένων καθεζόμενοσ ἀνεγίνωσκεν ἡσυχῇ, τὸ ἱμάτιον τοῦ βιβλίου προϊσχόμενοσ. ἀπεδήμησε δὲ οὐδέποτε βουλῆσ γενομένησ, ἐπεὶ δὲ ὕστερον οἱ περὶ Πομπήϊον ἑώρων αὐτὸν ἐν οἷσ ἐσπούδαζον ἀδίκωσ ἀμετάπειστον καὶ δυσεκβίαστον ἀεί, διεμηχανῶντο φιλικαῖσ τισι συνηγορίαισ ἢ διαίταισ ἢ πραγματείαισ ἔξω περισπᾶν. συνεὶσ οὖν ταχὺ τὴν ἐπιβουλὴν ἀπεῖπε πᾶσι καὶ παρετάξατο βουλῆσ ἀγομένησ μηδὲν ἄλλο πράττειν. οὔτε γὰρ δόξησ χάριν οὔτε πλεονεξίασ οὔτε αὐτομάτωσ καὶ κατὰ τύχην, ὥσπερ ἕτεροί τινεσ, ἐμπεσὼν εἰσ τὸ πράττειν τὰ τῆσ πόλεωσ, ἀλλ’ ὡσ ἴδιον ἔργον ἀνδρὸσ ἀγαθοῦ τὴν πολιτείαν ἑλόμενοσ, μᾶλλον ᾤετο δεῖν προσέχειν τοῖσ κοινοῖσ ἢ τῷ κηρίῳ τὴν μέλιτταν, ὅσ γε καὶ τὰ τῶν ἐπαρχιῶν πράγματα καὶ δόγματα καὶ κρίσεισ καὶ πράξεισ τὰσ μεγίστασ ἔργον πεποίητο διὰ τῶν ἑκασταχόθι ξένων καὶ φίλων πέμπεσθαι πρὸσ αὐτόν.

ἐκ τούτου μεγάλη δόξα περὶ αὐτὸν ἦν, ὥστε ῥήτορα μὲν, δίκῃ τινὶ μαρτυρίασ μιᾶσ φερομένησ, εἰπεῖν πρὸσ τοὺσ δικαστάσ ὡσ ἑνὶ μαρτυροῦντι προσέχειν, οὐδὲ Κάτωνι, καλῶσ ἔχει, πολλοὺσ δὲ ἤδη περὶ τῶν ἀπίστων καὶ παραδόξων, ὥσπερ ἐν παροιμίᾳ τινὶ, λέγειν ὅτι τοῦτο μὲν οὐδὲ Κάτωνοσ λέγοντοσ πιθανόν ἐστι.

"τίσ ἀνέξεταί σου δειπνοῦντοσ μὲν ὡσ Λευκόλλου, οἰκοδομοῦντοσ δὲ ὡσ Κράσσου, δημηγοροῦντοσ δὲ ἡμῖν ὡσ Κάτωνοσ;

καὶ τῶν ἄλλων δὲ τοὺσ φαύλουσ καὶ ἀκολάστουσ, τοῖσ λόγοισ δὲ σεμνοὺσ καὶ αὐστηρούσ χλευάζοντεσ ἐκάλουν Κάτωνασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION