Plutarch, Cato the Younger, chapter 18

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 18)

ἡίρει δὲ τοὺσ πολλοὺσ καὶ τὸ ἐνδελεχὲσ αὐτοῦ τῆσ ἐπιμελείασ καὶ ἄτρυτον, οὔτε γὰρ πρότερόσ τισ ἀνέβη τῶν συναρχόντων εἰσ τὸ ταμιεῖον Κάτωνοσ οὔτε ὕστεροσ ἀπῆλθεν, ἐκκλησίαν δὲ καὶ βουλὴν οὐδεμίαν παρῆκε, δεδιὼσ καὶ· παραφυλάττων τοὺσ ἑτοίμωσ καὶ πρὸσ χάριν ὀφλημάτων καὶ τελῶν ἀνέσεισ ἢ δόσεισ οἷσ ἔτυχεν ἐπιψηφιζομένουσ. ἐπιδεικνύμενοσ δὲ τὸ ταμιεῖον ἄβατόν τε καὶ καθαρὸν συκοφαντῶν, πλῆρεσ δὲ χρημάτων, ἐδίδασκεν ὅτι τῇ πόλει πλουτεῖν ἔξεστι μὴ ἀδικούσῃ.

κατ’ ἀρχὰσ δὲ τῶν συναρχόντων ἐνίοισ ἐπαχθὴσ καὶ χαλεπὸσ φανείσ ὕστερον ἠγαπᾶτο, ταῖσ ἐκ τοῦ μὴ χαρίζεσθαι τὰ δημόσια μηδὲ κρίνειν κακῶσ ἀπεχθείαισ ὑποτιθεὶσ ἑαυτὸν ἀντὶ πάντων, καὶ παρέχων ἀπολογεῖσθαι πρὸσ τοὺσ δεομένουσ καὶ βιαζομένουσ ἐκείνουσ, ὡσ ἀμήχανόν ἐστιν, ἄκοντοσ Κάτωνοσ. τῶν δὲ ἡμερῶν τῇ τελευταίᾳ σχεδὸν ὑπὸ πάντων τῶν πολιτῶν προπεμφθεὶσ εἰσ οἶκον, ἤκουσεν ὅτι Μαρκέλλῳ πολλοὶ συνήθεισ καὶ δυνατοὶ προσπεσόντεσ ἐν τῷ ταμιείῳ καὶ περιέχοντεσ ἐκβιάζονται γράψαι τινὰ δόσιν χρημάτων ὀφειλομένων, ἦν δὲ ὁ Μάρκελλοσ ἐκ παίδων φίλοσ τῷ Κάτωνι, καὶ σὺν ἐκείνῳ βέλτιστοσ ἄρχων, αὐτὸσ δὲ καθ’ αὑτὸν ἀγώγιμοσ ὑπ’ αἰδοῦσ τοῖσ δεομένοισ, καὶ κατάντησ πρὸσ πᾶσαν χάριν, εὐθὺσ οὖν ὁ Κάτων ἐπιστρέψασ καὶ τὸν Μάρκελλον εὑρὼν ἐκβεβιασμένον γράψαι τὴν δόσιν, ᾔτησε τὰσ δέλτουσ καὶ ἀπήλειψεν, αὐτοῦ παρεστῶτοσ σιωπῇ·

καὶ τοῦτο πράξασ κατήγαγεν αὑτὸν ἐκ τοῦ ταμιείου καὶ κατέστησεν εἰσ οἶκον, οὔτε τότε μεμψάμενον οὔτε ὕστερον, ἀλλ’ ἐμμείναντα τῇ συνηθείᾳ καὶ φιλίᾳ μέχρι παντόσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION