Plutarch, Agis, chapter 16

(플루타르코스, Agis, chapter 16)

ὁ γὰρ Ἀγησίλαοσ ἐφορεύων, ἀπηλλαγμένοσ οἷσ ταπεινὸσ ἦν πρότερον, οὐδενὸσ ἐφείδετο φέροντοσ ἀργύριον ἀδικήματοσ, ἀλλὰ μῆνα τρισκαιδέκατον, οὐκ ἀπαιτούσησ τότε τῆσ περιόδου, παρὰ τὴν νενομισμένην τάξιν τῶν χρόνων ἐνέβαλε τοῖσ τέλεσι καὶ παρέπραττε, δεδιὼσ δὲ τοὺσ ἀδικουμένουσ καὶ μισούμενοσ ὑπὸ πάντων ἔτρεφε μαχαιροφόρουσ, καὶ φυλαττόμενοσ ὑπὸ τούτων κατέβαινεν εἰσ τὸ ἀρχεῖον. καὶ τῶν βασιλέων τοῦ μὲν ὅλωσ καταφρονεῖν, τὸν δὲ Ἆγιν ἐβούλετο δοκεῖν διὰ τὴν συγγένειαν μᾶλλον ἢ διὰ τὴν βασιλείαν ἔν τινι τιμῇ τίθεσθαι.

διέδωκε δὲ λόγον ὡσ καὶ αὖθισ ἐφορεύσων. διὸ καὶ θᾶσσον ἀποκινδυνεύσαντεσ οἱ ἐχθροὶ καὶ συστάντεσ ἐκ Τεγέασ ἀναφανδὸν τὸν Λεωνίδαν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν κατήγαγον, ἡδέωσ καὶ τῶν πολλῶν θεασαμένων· ὠργίζοντο γὰρ πεφενακισμένοι τῆσ χώρασ μὴ νεμηθείσησ. τὸν μὲν οὖν Ἀγησίλαον ὁ υἱὸσ Ἱππομέδων, δεόμενοσ τῶν πολιτῶν καὶ πᾶσι προσφιλὴσ ὢν δι’ ἀνδραγαθίαν, ὑπεξήγαγε καὶ διέσωσε·

τῶν δὲ βασιλέων ὁ μὲν Ἆγισ ἐπὶ τὴν Χαλκίοικον κατέφυγεν, ὁ δὲ Κλεόμβροτοσ εἰσ τὸ τοῦ Ποσειδῶνοσ ἱερὸν ἐλθὼν ἱκέτευε· καὶ γὰρ ἐδόκει τούτῳ μᾶλλον ὁ Λεωνίδασ χαλεπὸσ εἶναι, καὶ παρεὶσ τὸν Ἆγιν ἐπὶ τοῦτον ἀνέβη στρατιώτασ ἔχων καὶ κατηγόρει μετ’ ὀργῆσ ὅτι γαμβρὸσ ὢν ἐπεβούλευσεν αὐτῷ καὶ τὴν βασιλείαν ἀφείλετο καὶ συνεξέβαλε τῆσ πατρίδοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION