Plutarch, Agis, chapter 9

(플루타르코스, Agis, chapter 9)

γραφείσησ δὲ τῆσ ῥήτρασ, καὶ τῶν γερόντων εἰσ ταὐτὸ ταῖσ γνώμαισ οὐ συμφερομένων, ἐκκλησίαν συναγαγὼν ὁ Λύσανδροσ αὐτόσ τε διελέχθη τοῖσ πολίταισ, καὶ Μανδροκλείδασ καὶ Ἀγησίλαοσ ἐδέοντο μὴ δι’ ὀλίγουσ ἐντρυφῶντασ αὐτοῖσ περιιδεῖν ἐρριμμένον τὸ ἀξίωμα τῆσ Σπάρτησ, ἀλλὰ τῶν τε προτέρων χρησμῶν μνημονεῦσαι, τὴν φιλοχρημοσύνην ὡσ ὀλέθριον τῇ Σπάρτῃ φυλάττεσθαι διακελευομένων, καὶ τῶν ἔναγχοσ ἐκ Πασιφάασ κεκομισμένων αὐτοῖσ. ἱερὸν δὲ Πασιφάασ καὶ μαντεῖον ἦν ἐν Θαλάμαισ τιμώμενον, ἥν τινὲσ μὲν ἱστοροῦσι τῶν Ἀτλαντίδων μίαν οὖσαν ἐκ Διὸσ τὸν Ἄμμωνα τεκεῖν, τινὲσ δὲ Κασάνδραν τὴν Πριάμου τελευτήσασαν ἐνταῦθα καὶ διὰ τὸ πᾶσι φαίνειν τὰ μαντεῖα Πασιφάαν προσαγορευθεῖσαν.

ὁ δὲ Φύλαρχοσ Ἀμύκλα θυγατέρα, Δάφνην τοὔνομά, φησιν ὑποφεύγουσαν Ἀπόλλωνα βουλόμενον αὐτῇ μιγῆναι, καὶ μεταβαλοῦσαν εἰσ τὸ φυτόν, ἐν τιμῇ τοῦ θεοῦ γενέσθαι καὶ μαντικὴν λαβεῖν δύναμιν. ἔφασαν οὖν καὶ τὰ παρὰ ταύτησ μαντεῖα προστάττειν τοῖσ Σπαρτιάταισ ἴσουσ γενέσθαι πάντασ καθ’ ὃν ὁ Λυκοῦργοσ ἐξ ἀρχῆσ ἔταξε νόμον.

ἐπὶ πᾶσι δὲ ὁ βασιλεὺσ Ἆγισ εἰσ μέσον παρελθὼν καὶ βραχέα διαλεχθεὶσ ἔφη συμβολὰσ διδόναι τῇ πολιτείᾳ μεγίστασ ἣν καθίστησι· τὴν γὰρ αὑτοῦ πρῶτον οὐσίαν εἰσ μέσον τιθέναι, πολλὴν μὲν οὖσαν ἐν τοῖσ γεωργουμένοισ καὶ νεμομένοισ, ἄνευ δὲ τούτων ἑξακόσια τάλαντα νομίσματοσ ἔχουσαν τὸ δὲ αὐτὸ καὶ τὰσ μητέρασ ποιεῖν καὶ τοὺσ φίλουσ καὶ οἰκείουσ, πλουσιωτάτουσ ὄντασ Σπαρτιατῶν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION