Hippocrates, Oeuvres Completes D'Hippocrate., ΠΕΡΙ ΙΕΡΗΣ ΝΟΥΣΟΥ., 10.

(히포크라테스, Oeuvres Completes D'Hippocrate., ΠΕΡΙ ΙΕΡΗΣ ΝΟΥΣΟΥ., 10.)

Ἐσ δὲ τὰ δεξιὰ μᾶλλον καταῤῬέει ἢ ἐσ τὰ ἀριστερὰ, ὅτι αἱ φλέβεσ εἰσὶ κοιλότεραι καὶ πλέονεσ ἢ ἐν τοῖσιν ἀριστεροῖσιν‧ ἀπὸ γὰρ τοῦ ἥπατοσ τείνουσι καὶ ἀπὸ τοῦ σπληνόσ. ἘπικαταῤῬέει δὲ καὶ ἀποτήκεται τοῖσι μὲν παιδίοισι μάλιστα, οἷσιν ἂν διαθερμανθῇ ἡ κεφαλὴ ἤν τε ὑπὸ ἡλίου, ἤν τε ὑπὸ πυρὸσ, καὶ ἐξαπίνησ φρίξῃ ὁ ἐγκέφαλοσ‧ τότε γὰρ ἀποκρίνεται τὸ φλέγμα. Ἀποτήκεται μὲν γὰρ ἐκ τῆσ θέρμησ καὶ διαχύσιοσ τοῦ ἐγκεφάλου‧ ἀποκρίνεται δὲ ἀπὸ τῆσ ψύξιόσ τε καὶ ξυστάσιοσ, καὶ οὕτωσ ἐπικαταῤῬέει. Τοῖσι μὲν αὕτη ἡ πρόφασισ γίνεται, τοῖσι δὲ καὶ ἐπειδὰν ἐξαπίνησ μετὰ βόρεια πνεύματα νότοσ μεταλάβῃ, ξυνεστηκότα τὸν ἐγκέφαλον καὶ εὐσθενέοντα ἔλυσε καὶ ἐχάλασεν ἐξαίφνησ, ὥστε πλημμυρεῖν τὸ φλέγμα, καὶ οὕτω τὸν κατάῤῬοον ποιέεται. ἘπικαταῤῬέει δὲ καὶ ἐξ ἀδήλου, φόβου γινομένου, ἢν δείσῃ βοήσαντόσ τινοσ, ἢ καὶ μεταξὺ κλαίων μὴ οἱο͂́σ τε ἐῄ τὸ πνεῦμα ταχέωσ ἀναλαβεῖν, οἱᾶ γίνεται παιδίοισι πολλάκισ‧ ὅ τι δ’ ἂν τούτων αὐτῷ γένηται, εὐθὺσ ἔφριξε τὸ σῶμα, καὶ ἄφωνοσ γενόμενοσ τὸ πνεῦμα οὐχ εἵλκυσεν, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα ἠρέμησε, καὶ ὁ ἐγκέφαλοσ ξυνέστη, καὶ τὸ αἷμα ἔστη, καὶ οὕτωσ ἀπεκρίθη καὶ ἐπικατεῤῬύη τὸ φλέγμα. Τοῖσι μὲν παιδίοισιν αὗται αἱ προφάσιεσ τῆσ ἐπιλήψιόσ εἰσι τὴν ἀρχήν. Τοῖσι δὲ πρεσβύτῃσιν ὁ χειμὼν πολεμιώτατόσ ἐστιν‧ ὅταν γὰρ παρὰ πυρὶ πολλῷ διαθερμανθῇ τὴν κεφαλὴν καὶ τὸν ἐγκέφαλον, ἔπειτα ἐν ψύχει γένηται καὶ Ῥιγώσῃ, ἢ καὶ ἐκ ψύχεοσ εἰσ ἀλέην ἔλθῃ καὶ παρὰ πυρὶ καθίσῃ, τωὐτὸ τοῦτο πάσχει, καὶ οὕτωσ ἐπίληπτοσ γίνεται κατὰ τὰ προειρημένα. Κίνδυνοσ δὲ πολὺσ καὶ ἦροσ παθέειν τωὐτὸ τοῦτο, ἢν ἡλιωθῇ ἡ κεφαλή‧ τοῦ δὲ θέρεοσ ἥκιστα, οὐ γὰρ γίνονται μεταβολαὶ ἐξαπιναῖοι. Ὁκόταν δὲ εἴκοσιν ἔτεα παρέλθῃ, οὐκ ἔτι ἡ νοῦσοσ αὕτη ἐπιλαμβάνει, ἢν μὴ ἐκ παιδίου ξύντροφοσ ἐῄ, ἀλλ’ ἢ ὀλίγουσ ἢ οὐδένα‧ αἱ γὰρ φλέβεσ μεσταί εἰσιν αἵματοσ, καὶ ὁ ἐγκέφαλοσ συνέστηκε καὶ ἐστὶ στρυφνὸσ, ὥστε οὐκ ἐπικαταῤῬέει ἐπὶ τὰσ φλέβασ‧ ἢν δ’ ἐπικαταῤῬύη, τοῦ αἵματοσ οὐκ ἐπικρατέει, πολλοῦ καὶ θερμοῦ ἐόντοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION