Galen, On the Natural Faculties., B, section 2

(갈레노스, On the Natural Faculties., B, section 2)

Ἀναμνηστέον οὖν αὖθισ αὐτόν, κἂν μὴ βούληται, τῶν νεφρῶν καὶ λεκτέον, ὡσ ἔλεγχοσ οὗτοι φανερώτατοσ ἁπάντων τῶν ἀποχωρούντων τῆσ ὁλκῆσ· οὐδεὶσ γὰρ οὐδὲν οὔτ’ εἶπε πιθανόν, ἀλλ’ οὐδ’ ἐξευρεῖν εἶχε κατ’ οὐδένα τρόπον, ὡσ ἔμπροσθεν ἐδείκνυμεν, ἕτερον αἴτιον οὔρων διακρίσεωσ, ἀλλ’ ἀναγκαῖον ἢ μαίνεσθαι δοκεῖν, εἰ φήσαιμεν ἀτμοειδῶσ εἰσ τὴν κύστιν ἰέ́ναι τὸ οὖρον ἢ ἀσχημονεῖν τῆσ πρὸσ τὸ κενούμενον ἀκολουθίασ μνημονεύοντασ, ληρώδουσ μὲν οὔσησ κἀπὶ τοῦ αἵματοσ, ἀδυνάτου δὲ καὶ ἠλιθίου παντάπασιν ἐπὶ τῶν οὔρων. Ν̔ μὲν δὴ τοῦτο σφάλμα τῶν ἀποστάντων τῆσ ὁλκῆσ· ἕτερον δὲ τὸ περὶ τῆσ κατὰ τὴν ξανθὴν χολὴν διακρίσεωσ. οὐδὲ γὰρ οὐδ’ ἐκεῖ παραρρέοντοσ τοῦ αἵματοσ τὰ στόματα τῶν χοληδόχων ἀγγείων ἀκριβῶσ διακριθήσεται τὸ χολῶδεσ περίττωμα. καὶ μὴ διακρινέσθω, φασίν, ἀλλὰ συναναφερέσθω τῷ αἵματι πάντη τοῦ σώματοσ. ἀλλ’, ὦ σοφώτατοι, προνοητικὴν τοῦ ζῳού καὶ τεχνικὴν αὐτὸσ ὁ Ἐρασίστρατοσ ὑπέθετο τὴν φυσιν. ἀλλὰ καὶ τὸ χολῶδεσ ὑγρὸν ἄχρηστον εἶναι πανταπάσι τοῖσ ζῳοίσ ἔφασκεν. οὐ συμβαίνει δ’ ἀλλήλοισ ἄμφω ταῦτα. πῶσ γὰρ ἂν ἔτι προνοεῖσθαι τοῦ ζῳού δόξειεν ἐπιτρέπουσα συναναφέρεσθαι τῷ αἵματι μοχθηρὸν οὕτω χυμόν; ἀλλὰ ταῦτα μὲν σμικρά· τὸ δὲ μέγιστον καὶ σαφέστατον πάλιν ἐνταῦθ’ ἁμάρτημα καὶ δὴ φράσω. εἴπερ γὰρ δι’ οὐδὲν ἄλλ’ ἢ ὅτι παχύτερον μέν ἐστι τὸ αἷμα, λεπτοτέρα δ’ ἡ ξανθὴ χολὴ καὶ τὰ μὲν τῶν φλεβῶν εὐρύτερα στόματα, τὰ δὲ τῶν χοληδόχων ἀγγείων στενότερα, διὰ τοῦθ’ ἡ μὲν χολὴ τοῖσ στενοτέροισ ἀγγείοισ τε καὶ στόμασιν ἐναρμόττει, τὸ δ’ αἷμα τοῖσ εὐρυτέροισ, δῆλον, ὡσ καὶ τὸ ὑδατῶδεσ τοῦτο καὶ ὀρρῶδεσ περίττωμα τοσούτῳ πρότερον εἰσρυήσεται τοῖσ χοληδόχοισ ἀγγείοισ, ὅσῳ λεπτότερόν ἐστι τῆσ χολῆσ. πῶσ οὖν οὐκ εἰσρεῖ; ὅτι παχύτερόν ἐστι νὴ Δία τὸ οὖρον τῆσ χολῆσ· τοῦτο γὰρ ἐτόλμησέ τισ εἰπεῖν τῶν καθ’ ἡμᾶσ Ἐρασιστρατείων ἀποστὰσ δηλονότι τῶν αἰσθήσεων, αἷσ ἐπίστευσεν ἐπί τε τῆσ χολῆσ καὶ τοῦ αἵματοσ. εἴτε γὰρ ὅτι μᾶλλον ἡ χολὴ τοῦ αἵματοσ Ῥεῖ, διὰ τοῦτο λεπτοτέραν αὐτὴν ἡμῖν ἐστι νομιστέον, εἴθ’ ὅτι δι’ ὀθόνησ ἢ Ῥάκουσ ἤ τινοσ ἠθμοῦ Ῥᾷον διεξέρχεται καὶ ταύτησ τὸ ὀρρῶδεσ περίττωμα, κατὰ ταῦτα τὰ γνωρίσματα παχυτέρα τῆσ ὑδατώδουσ ὑγρότητοσ καὶ αὕτη γενήσεται. πάλιν γὰρ οὐδ’ ἐνταῦθα λόγοσ οὐδείσ ἐστιν, ὃσ ἀποδείξει λεπτὸτέραν τὴν χολὴν τῶν ὀρρωδῶν περιττωμάτων. ἀλλ’ ὅταν τισ ἀναισχυντῇ περιπλέκων τε καὶ μήπω καταπεπτωκέναι συγχωρῶν, ὅμοιοσ ἔσται τοῖσ ἰδιώταισ τῶν παλαιστῶν, οἳ καταβληθέντεσ ὑπὸ τῶν παλαιστρικῶν καὶ κατὰ τῆσ γῆσ ὕπτιοι κείμενοι τοσούτου δέουσι τὸ πτῶμα γνωρίζειν, ὥστε καὶ κρατοῦσι τῶν αὐχένων αὐτοὺσ τοὺσ καταβαλόντασ οὐκ ἐῶντεσ ἀπαλλάττεσθαι, κἀν τούτῳ νικᾶν ὑπολαμβάνουσι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION