Dionysius of Halicarnassus, De Thucydidis idiomatibus (epistula ad Ammaeum), chapter 17

(디오니시오스, De Thucydidis idiomatibus (epistula ad Ammaeum), chapter 17)

οἱ δὲ μειρακιώδεισ σχηματισμοὶ τῶν ἀντιθέτων τε καὶ παρομοιώσεων καὶ παρισώσεων, ἐν οἷσ οἱ περὶ τὸν Γοργίαν μάλιστα ἐπλεόνασαν, ἥκιστα τῷ χαρακτῆρι τούτῳ προσήκοντεσ, αὐστηρὰν ἔχοντι τὴν ἀγωγὴν καὶ τοῦ κομψοῦ πλεῖστον ἀφεστηκότι, τοιοῦτοί τινέσ εἰσι παρὰ τῷ συγγραφεῖ· φαίνεται γὰρ ἡ νῦν καλουμένη Ἑλλὰσ οὐ πάλαι βεβαίωσ οἰκουμένη. καὶ ἔτι δέ· οἳ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταί καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταί· τὸ δ’ ὑμέτερον τῆσ τε δυνάμεωσ ἐνδεᾶ πρᾶξαι τῆσ τε γνώμησ μηδὲ τοῖσ βεβαίοισ πιστεῦσαι, τῶν δὲ δεινῶν μηδέποτε οἰέσθαι ἀπολυθήσεσθαι· καὶ ἐν οἷσ τὰσ καταλαβούσασ τὴν Ἑλλάδα συμφορὰσ διὰ τὰσ στάσεισ ἐπεξέρχεται τοιάδε γράφων· τόλμα μὲν γὰρ ἀλόγιστοσ ἀνδρεία φιλέταιροσ ἐνομίσθη· μέλλησισ δὲ προμηθὴσ δειλία εὐπρεπήσ, τὸ δὲ σῶφρον πρόσχημα τοῦ ἀνάνδρου, καὶ τὸ εἰσ ἅπαν ξυνετὸν ἐπὶ πᾶν ἀργόν. πολλὰ τοιαῦτά τισ ἂν εὑρ́οι δι’ ὅλησ αὐτοῦ τῆσ ἱστορίασ λεγόμενα, ἱκανὰ δὲ καὶ ταῦτα δείγματοσ ἕνεκα εἰρῆσθαι. Ἔχεισ, ὦ φίλε Ἀμμαῖε, τὰ παρατηρήματα καθ’ ἕκαστον αὐτῶν ἐκ τῆσ κοινῆσ ἐξητασμένα πραγματείασ, ὡσ ἐπεζήτεισ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION