Dionysius of Halicarnassus, De Thucydidis idiomatibus (epistula ad Ammaeum), chapter 15

(디오니시오스, De Thucydidis idiomatibus (epistula ad Ammaeum), chapter 15)

ἀφικνούμεναι, δι’ ἃσ ἡ φράσισ δυσπαρακολούθητοσ γίνεται, πλεῖσται μέν εἰσιν καθ’ ὅλην τὴν ἱστορίαν· ἀρκέσουσι δὲ ἐκ τοῦ προοιμίου δύο ληφθεῖσαι μόναι, ἥ τε δηλοῦσα τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀρχαίων τῆσ Ἑλλάδοσ πραγμάτων καὶ τὰσ αἰτίασ ἀποδιδοῦσα· τῆσ γὰρ ἐμπορίασ οὐκ οὔσησ, οὐδὲ ἐπιμιγνύντεσ ἀδεῶσ ἀλλήλοισ οὔτε κατὰ γῆν οὔτε διὰ θαλάσσησ, νεμόμενοί τε τὰ αὑτῶν ἕκαστοι ὅσον ἀποζῆν καὶ περιουσίαν χρημάτων οὐκ ἔχοντεσ, οὔτε γῆν φυτεύοντεσ, ἄδηλον ὂν πότε τισ ἐπελθὼν καὶ ἅμ’ ἀτειχίστων ὄντων ἄλλοσ ἀφαιρήσεται· τῆσ τε ἀναγκαίου τροφῆσ πανταχοῦ ἂν ὁμοίωσ ἐπικρατήσειν οἰόμενοι οὐ χαλεπῶσ ἀνίσταντο εἰ γὰρ τὸ οὐ χαλεπῶσ ἀνίσταντο προσέθηκεν τῇ πρώτῃ περιόδῳ καὶ ἐσχημάτισεν οὕτωσ· τῆσ γὰρ ἐμπορίασ οὐκ οὔσησ, οὐδ’ ἐπιμιγνύντεσ ἀδεῶσ ἀλλήλοισ οὔτε κατὰ γῆν οὔτε κατὰ θάλασσαν, νεμόμενοι δὲ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστοι ὅσον ἀποζῆν οὐ χαλεπῶσ ἀνίσταντο, φανερωτέραν ἂν ἐποίει τὴν διάνοιαν· τῇ δὲ παρεμβολῇ τῶν μεταξὺ πραγμάτων πολλῶν ὄντων ἀσαφῆ καὶ δυσπαρακολούθητον πεποίηκεν, καὶ ἡ περὶ τῆσ Εὐρυσθέωσ στρατείασ ἐπὶ τὴν Ἀττικὴν ἥδε· Εὐρυσθέωσ ἐν τῇ Ἀττικῇ ὑπὸ Ἡρακλειδῶν ἀποθανόντοσ, Ἀτρέωσ δὲ μητρὸσ ἀδελφοῦ ὄντοσ αὐτῷ, καὶ ἐπιτρέψαντοσ Εὐρυσθέωσ, ὅτ’ ἐστράτευε, Μυκήνασ τε καὶ τὴν ἀρχὴν κατὰ τὸ οἰκεῖον Ἀτρεῖ·

τυγχάνειν δὲ αὐτὸν φεύγοντα τὸν πατέρα διὰ τὸν Χρυσίππου θάνατον· καὶ ὡσ οὐκέτι ἀνεχώρησεν Εὐρυσθεύσ, βουλομένων καὶ τῶν Μυκηναίων φόβῳ τῶν Ἡρακλειδῶν, καὶ ἅμα δυνατὸν δοκοῦντα εἶναι καὶ τὸ πλῆθοσ τεθεραπευκότα τῶν Μυκηναίων τε καὶ ὅσων Εὐρυσθεὺσ ἦρχεν τὴν βασιλείαν Ἀτρέα παραλαβεῖν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION