Dionysius of Halicarnassus, De Thucydidis idiomatibus (epistula ad Ammaeum), chapter 11

(디오니시오스, De Thucydidis idiomatibus (epistula ad Ammaeum), chapter 11)

ἐν οἷσ δὲ τὰσ πτώσεισ τῶν ὀνομάτων καὶ τῶν προσηγοριῶν καὶ τῶν μετοχῶν καὶ τῶν συναπτομένων τούτοισ ἄρθρων ἐξαλλάττει τοῦ συνήθουσ, οὕτωσ σχηματίζει · σωφροσύνην γὰρ λαβοῦσαι αἱ πόλεισ καὶ ἄδειαν τῶν πρασσομένων ἐχώρησαν ἐπὶ τὴν ἄντικρυσ ἐλευθερίαν, τῆσ ἀπὸ τῶν Ἀθηναίων ὑπούλου εὐνομίασ οὐ προτιμήσαντεσ. οἱ μὲν γὰρ ἀκολούθωσ τῇ κοινῇ συνηθείᾳ σχηματίζοντεσ τὴν φράσιν τῷ τε θηλυκῷ γένει τῆσ προσηγορίασ τὸ θηλυκὸν ἂν ἔζευξαν μόριον, καὶ τὴν πτῶσιν τὴν αἰτιατικὴν ἂν ἀντὶ τῆσ γενικῆσ ἔταξαν τὸν τρόπον τόνδε· σωφροσύνην γὰρ λαβοῦσαι αἱ πόλεισ καὶ ἄδειαν τῶν πρασσομένων ἐχώρησαν ἐπὶ τὴν ἄντικρυσ ἐλευθερίαν, τὴν ἀπὸ τῶν Ἀθηναίων ὕπουλον εὐνομίαν οὐ προτιμήσασαι. οἱ δὲ τὰ ἀρρενικὰ τοῖσ θηλυκοῖσ συντάττοντεσ, ὥσπερ οὗτοσ πεποίηκεν, καὶ τὰσ γενικὰσ ἀντὶ τῶν αἰτιατικῶν πτώσεων παραλαμβάνοντεσ σολοικίζειν ἂν ὑφ’ ἡμῶν λέγοιντο. καὶ ἔτι τὰ τοιαῦτα· καὶ μὴ τῷ πλῆθει αὐτῶν καταπλαγέντεσ·

οὐ γὰρ ἐπὶ τῆσ δοτικῆσ πτώσεωσ ἐσχηματίσθαι τὴν λέξιν ἡρ́μοττεν, ἀλλ’ ἐπὶ τῆσ αἰτιατικῆσ· καὶ μὴ τὸ πλῆθοσ τῶν πολεμίων καταπλαγέντεσ. οὐδὲ γὰρ τῇ παρὰ τῶν θεῶν ὀργῇ φοβεῖσθαι λέγοιτ’ ἄν τισ, ἀλλὰ τὴν τῶν θεῶν ὀργήν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION