Dionysius of Halicarnassus, De Thucydidis idiomatibus (epistula ad Ammaeum), chapter 5

(디오니시오스, De Thucydidis idiomatibus (epistula ad Ammaeum), chapter 5)

ἐν οἷσ δὲ τὰ ῥηματικὰ μόρια τῆσ λέξεωσ ὀνοματικῶσ σχηματίζει, τοιαύτην ποιεῖ τὴν φράσιν· ἔστιν δὲ αὐτῷ πρὸσ Ἀθηναίουσ ὁ Κορίνθιοσ ἐν τῇ πρώτῃ βύβλῳ τάδε λέγων· δικαιώματα μὲν οὖν τάδε πρὸσ ὑμᾶσ ἔχομεν, παραίνεσιν δὲ καὶ ἀξίωσιν χάριτοσ τοιάνδε. τὸ γὰρ παραινεῖν καὶ ἀξιοῦν ῥήματα ὄντα ὀνοματικὰ γέγονεν παραίνεσισ καὶ ἀξίωσισ. Πλημμυρίου ἡ ἐν τῇ ἑβδόμῃ βύβλῳ καὶ ἡ ὀλόφυρσισ ἣν ἐν τῇ πρώτῃ βύβλῳ τέθηκεν ἐν δημηγορίᾳ. τὸ γὰρ ἀποτειχίσαι καὶ τὸ ὀλοφύρασθαι ῥηματικὰ ὄντα ὀνοματικῶσ ἐσχημάτικεν ἀποτείχισιν καὶ ὀλόφυρσιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION