Dionysius of Halicarnassus, De Thucydidis idiomatibus (epistula ad Ammaeum), chapter 1

(디오니시오스, De Thucydidis idiomatibus (epistula ad Ammaeum), chapter 1)

ἐγὼ μέν ὑπελάμβανον ἀρκούντωσ δεδηλωκέναι τὸν Θουκυδίδου χαρακτῆρα, τὰ μέγιστα καὶ κυριώτατα τῶν ὑπαρχόντων περὶ αὐτὸν ἰδιωμάτων ἐπεξελθών, ἐν οἷσ γε δὴ μάλιστα διαφέρειν ἔδοξέν μοι τῶν πρὸ αὐτοῦ ῥητόρων τε καὶ συγγραφέων, πρότερον μὲν ἐν τοῖσ περὶ τῶν ἀρχαίων ῥητόρων πρὸσ τὸ σὸν ὄνομα συνταχθεῖσιν ὑπομνηματισμοῖσ, ὀλίγοισ δὲ δὴ πρόσθεν χρόνοισ ἐν τῇ περὶ αὐτοῦ τοῦ Θουκυδίδου κατασκευασθείσῃ γραφῇ προσειπὼν τὸν Αἴλιον Τουβέρωνα, ἐν ᾗ πάντα τὰ δεόμενα λόγου μετὰ τῶν οἰκείων ἀποδείξεων διεξελήλυθα κατὰ τὴν ἐμαυτοῦ δύναμιν· σοῦ δὲ ὑπολαμβάνοντοσ ἧττον ἠκριβῶσθαι τὰσ γραφάσ, ἐπειδὴ προεκθέμενοσ ἅπαντα τὰ συμβεβηκότα τῷ χαρακτῆρι τότε τὰσ περὶ αὐτῶν πίστεισ παρέχομαι, ἀκριβεστέραν δὲ τὴν δήλωσιν τῶν ἰδιωμάτων τοῦ χαρακτῆροσ ἔσεσθαι νομίζοντοσ, εἰ παρὰ μίαν ἑκάστην τῶν προθέσεων τὰσ λέξεισ τοῦ συγγραφέωσ παρατιθείην, ὃ οἱ τὰσ τέχνασ καὶ τὰσ εἰσαγωγὰσ τῶν λόγων πραγματευόμενοι ποιοῦσιν, προελόμενοσ εἰσ μηδὲν ἐλλείπειν καὶ τοῦτο πεποίηκα, τὸ διδασκαλικὸν σχῆμα λαβὼν ἀντὶ τοῦ ἀποδεικτικοῦ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION