Dionysius of Halicarnassus, De Isocrate, chapter 18

(디오니시오스, De Isocrate, chapter 18)

τοιοῦτοσ μὲν δή τισ ἐν τοῖσ συμβουλευτικοῖσ λόγοισ ὁ ἀνήρ. ἐν δὲ τοῖσ δικανικοῖσ τὰ μὲν ἄλλα πάνυ ἀκριβὴσ καὶ ἀληθινὸσ καὶ τῷ Λυσίου χαρακτῆρι ἔγγιστα μὲν προσεληλυθώσ, ἐν δὲ τῇ συνθέσει τῶν ὀνομάτων τὸ λεῖον ἐκεῖνο καὶ εὐπρεπὲσ ἔχων, ἔλαττον μὲν ἢ ἐν τοῖσ ἄλλοισ λόγοισ, οὐ μὴν ἀλλὰ ἔχων γε. μηθεὶσ δ’ ἀγνοεῖν μ’ ὑπολάβῃ μήθ’ ὅτι Ἀφαρεὺσ ὁ πρόγονόσ τε καὶ εἰσποίητοσ Ἰσοκράτει γενόμενοσ ἐν τῷ πρὸσ Μεγακλείδην περὶ τῆσ Ἀντιδόσεωσ λόγῳ διορίζεται μηδεμίαν ὑπὸ τοῦ πατρὸσ ὑπόθεσιν εἰσ δικαστήριον γεγράφθαι, μήθ’ ὅτι δέσμασ πάνυ πολλὰσ δικανικῶν λόγων Ἰσοκρατείων περιφέρεσθαί φησιν ὑπὸ τῶν βυβλιοπωλῶν Ἀριστοτέλησ. ἐπίσταμαι γὰρ ταῦτα ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων λεγόμενα, καὶ οὔτε Ἀριστοτέλει πείθομαι ῥυπαίνειν τὸν ἄνδρα βουλομένῳ οὔτ Ἀφαρεῖ τούτου γ’ ἕνεκα λόγον εὐπρεπῆ πλαττομένῳ συντίθεμαι. ἱκανὸν δὲ ἡγησάμενοσ εἶναι τῆσ ἀληθείασ βεβαιωτὴν τὸν Ἀθηναῖον Κηφισόδωρον, ὃσ καὶ συνεβίωσεν Ἰσοκράτει καὶ γνησιώτατοσ ἀκουστὴσ ἐγένετο καὶ τὴν ἀπολογίαν τὴν ὑπὲρ αὐτοῦ τὴν πάνυ θαυμαστὴν ἐν ταῖσ πρὸσ Ἀριστοτέλην ἀντιγραφαῖσ ἐποιήσατο, πιστεύω γεγράφθαι λόγουσ τινὰσ ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸσ εἰσ δικαστήρια οὐ μέντοι πολλούσ, καὶ χρῶμαι παραδείγματι ἐξ αὐτῶν ἑνί οὐ γὰρ ἐγχωρεῖ πλείοσι τῷ Τραπεζιτικῷ λεγομένῳ, ὃν ἔγραψε ξένῳ τινὶ τῶν μαθητῶν κατὰ Πασίωνοσ τοῦ τραπεζίτου. ἔστι δὲ ὁ λόγοσ οὗτοσ·

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION