Dionysius of Halicarnassus, De Isocrate, chapter 6

(디오니시오스, De Isocrate, chapter 6)

τίσ δ’ οὐκ ἂν ἀγαπήσειε μέγεθοσ ἔχων ἀνὴρ καὶ δυνάμεώσ τινοσ ἡγούμενοσ, ἃ πρὸσ Φίλιππον αὐτῷ τὸν Μακεδόνα γέγραπται; ἐν οἷσ ἀξιοῖ στρατηγὸν ἄνδρα καὶ τηλικαύτησ ἐξουσίασ κύριον διαλλάττειν μὲν τὰσ διαφερομένασ πόλεισ ἀλλὰ μὴ συγκρούειν πρὸσ ἀλλήλασ, τὴν δὲ Ἑλλάδα μεγάλην ἐκ μικρᾶσ ποιεῖν ὑπεριδόντα τε τῆσ περὶ τὰ μικρὰ φιλοτιμίασ τοῖσ τοιούτοισ ἐπιχειρεῖν ἔργοισ, ἐξ ὧν κατορθώσασ τε πάντων ἡγεμόνων ἐπιφανέστατοσ ἔσται καὶ ἀποτυχὼν τήν γε εὔνοιαν τὴν παρὰ τῶν Ἑλλήνων κτήσεται· ἧσ οἱ τυχόντεσ πολλῷ μᾶλλόν εἰσι ζηλωτότεροι τῶν μεγάλασ πόλεισ καὶ πολλὰσ χώρασ καταστρεψαμένων. καὶ τοῖσ μὲν πρὸσ ἄλλο τι τῶν ἀγαθῶν ἀπλήστωσ διακειμένοισ ἀχθόμεθα, τοὺσ δὲ τιμὴν μείζω τῆσ ὑπαρχούσησ ἀπὶ κτωμένουσ ἐπαινοῦμεν, καὶ ὅτι τῶν μὲν ἄλλων, ἐφ’ οἷσ εἰσιν ἀνθρώπιναι σπουδαί, πλούτου καὶ ἀρχῆσ καὶ δυναστείασ, πολλάκισ τοὺσ ἐχθροὺσ συμβαίνει γίγνεσθαι κυρίουσ, τῆσ δὲ ἀρετῆσ καὶ τῆσ παρὰ τοῖσ πλήθεσιν εὐνοίασ τοὺσ οἰκείουσ ἑκάστου κληρονομεῖν.

πολλὴ γὰρ ἀνάγκη τοὺσ ἀναγιγνώσκοντασ ταῦτα δυνάστασ φρονήματόσ τε μείζονοσ ὑποπίμπλασθαι καὶ μᾶλλον ἐπιθυμεῖν τῆσ ἀρετῆσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION