Dionysius of Halicarnassus, De Isocrate, chapter 4

(디오니시오스, De Isocrate, chapter 4)

τὰ δὲ ἐν τῷ πραγματικῷ τόπῳ θεωρήματα τὰ μὲν ὅμοια τοῖσ Λυσίου, τὰ δὲ κρείττονα. ἡ μὲν εὑρ́εσισ ἡ τῶν ἐνθυμημάτων ἡ πρὸσ ἕκαστον ἁρμόττουσα πρᾶγμα πολλὴ καὶ πυκνὴ καὶ οὐδὲν ἐκείνησ λειπομένη. καὶ χρίσισ ὡσαύτωσ ἀπὸ μεγάλησ φρονήσεωσ γινομένη. τάξισ δὲ καὶ μερισμοὶ τῶν πραγμάτων καὶ ἡ κατ’ ἐπιχείρημα ἐξεργασία καὶ τὸ διαλαμβάνεσθαι τὴν ὁμοείδειαν ἰδίαισ μεταβολαῖσ καὶ ξένοισ ἐπεισοδίοισ τά τε ἄλλα ὅσα περὶ τὴν πραγματικὴν οἰκονομίαν ἔστιν ἀγαθὰ πολλῷ μείζονά ἐστι παρ’ Ἰσοκράτει καὶ κρείττονα, μάλιστα δ’ ἡ προαίρεσισ ἡ τῶν λόγων, περὶ οὓσ ἐσπούδαζε, καὶ τῶν ὑποθέσεων τὸ κάλλοσ, ἐν αἷσ ἐποιεῖτο τὰσ διατριβάσ. ἐξ ὧν οὐ λέγειν δεινοὺσ μόνον ἀπεργάσαιτ’ ἂν τοὺσ προσέχοντασ αὐτῷ τὸν νοῦν, ἀλλὰ καὶ τὰ ἤθη σπουδαίουσ, οἴκῳ τε καὶ πόλει καὶ ὅλῃ τῇ Ἑλλάδι χρησίμουσ. κράτιστα γὰρ δὴ παιδεύματα πρὸσ ἀρετὴν ἐν τοῖσ Ἰσοκράτουσ ἔστιν εὑρεῖν λόγοισ. καὶ ἔγωγέ φημι χρῆναι τοὺσ μέλλοντασ οὐχὶ μέροσ τι τῆσ πολιτικῆσ δυνάμεωσ ἀλλ’ ὅλην αὐτὴν κτήσασθαι τοῦτον ἔχειν τὸν ῥήτορα διὰ χειρόσ. τὴν ἀληθινὴν φιλοσοφίαν, μὴ τὸ θεωρητικὸν αὐτῆσ μόνον ἀγαπῶν ἀλλὰ καὶ τὸ πρακτικόν, μηδ’ ἀφ’ ὧν αὐτὸσ ἄλυπον ἕξει βίον, ταῦτα προαιρούμενοσ, ἀλλ’ ἐξ ὧν πολλοὺσ ὠφελήσει, παρακελευσαίμην ἂν αὐτῷ τὴν ἐκείνου τοῦ ῥήτοροσ μιμεῖσθαι προαίρεσιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION