Arrian, Indica, chapter 22

(아리아노스, Indica, chapter 22)

ἅμα τε ὁ ἄνεμοσ ἐπαύσατο καὶ οἳ ἀνήγοντο. καὶ περαιωθέντεσ σταδίουσ ἐσ ἑξήκοντα ὁρμίζονται πρὸσ αἰγιαλῷ ψαμμώδεϊ· νῆσοσ δὲ ἐπῆν τῷ αἰγιαλῷ ἐρήμη. ταύτην δὲ πρόβλημα ποιησάμενοι ὡρμίσθησαν· Δόμαι οὔνομα τῇ νήσῳ.

ὕδωρ δὲ οὐκ ἦν ἐν τῷ αἰγιαλῷ, ἀλλὰ προελθόντεσ ἐσ τὴν μεσογαίην ὅσον· εἴκοσι σταδίουσ ἐπιτυγχάνουσιν ὕδατι καλῷ. τῇ δὲ ὑστεραίῃ ἐσ νύκτα αὐτοῖσιν ὁ πλόοσ ἐγίνετο ἐσ Σάραγγα σταδίουσ τριηκοσίουσ, καὶ ὁρμίζονται πρὸσ αἰγιαλῶ, καὶ ὕδωρ ἦν ἀπὸ τοῦ αἰγιαλοῦ ὅσον ὀκτὼ σταδίουσ.

ἐνθένδε πλώσαντεσ ὁρμίζονται ἐν Σακάλοισι, τόπῳ ἐρήμῳ.

ὁ δὲ λιμὴν μέγασ καὶ εὔκυκλοσ καὶ βαθὺσ καὶ ἄκλυστοσ, ὁ δὲ ἔσπλοοσ ἐσ αὐτὸν στεινόσ.

τοῦτον τῇ γλώσσῃ τῃ ἐπιχωρίῃ Γυναικῶν λιμένα ἐκάλεον, ὅτι γυνὴ τοῦ χώρου τούτου πρώτη ἐπῆρξεν. ὡσ δὲ διὰ τῶν σκοπέλων διεξέπλωον, κύμασί τε μεγάλοισιν ἐνέκυρσαν καὶ τῇ θαλάσσῃ ῥοώδεϊ.

ἀλλὰ ἐκπεριπλῶσαι γὰρ ὑπὲρ τοὺσ σκοπέλουσ μέγα ἔργον ἐφαίνετο. ἐσ δὲ τὴν ὑστεραίην ἔπλωον νῆσον ἐν ἀριστερῇ ἔχοντεσ πρὸ τοῦ πελάγεοσ οὕτω τι τῷ αἰγιαλῷ συναφέα ὥστε εἰκάσαι ἂν διώρυχα εἶναι τὸ μέσον τοῦ τε αἰγιαλοῦ καὶ τῆσ νήσου·

στάδιοι οἱ πάντεσ ἑβδομήκοντα τοῦ διεκπλόου. καὶ ἐπί τε τοῦ αἰγιαλοῦ δένδρεα ἦν πολλὰ καὶ δασέα, καὶ ἡ νῆσοσ ὕλῃ παντοίῃ σύσκιοσ. ὑπὸ δὲ τὴν ἑώ ἔπλωον ἔξω τῆσ νήσου κατὰ ῥηχίην στεινήν·

ἔτι γὰρ ἀνάπωτισ κατεῖχε. πλώσαντεσ δὲ ἐσ ἑκατὸν καὶ εἴκοσι σταδίουσ ὁρμίζονται ἐν τῷ στόματι τοῦ Ἀράβιοσ ποταμοῦ· καὶ λιμὴν μέγασ καὶ καλὸσ πρὸσ τῷ στόματι· ὕδωρ δὲ οὐκ ἦν πότιμον· τοῦ γὰρ Ἀράβιοσ αἱ ἐκβολαὶ ἀναμεμιγμέναι τῷ πόντῳ ἦσαν. ἀλλὰ τεσσαράκοντα σταδίουσ ἐσ τὸ ἄνω προχωρήσαντεσ λάκκῳ ἐπιτυγχάνουσι, καὶ ἔνθεν ὑδρευσάμενοι ὀπίσω ἀπενόστησαν.

νῆσοσ δὲ ἐπὶ τῷ λιμένι ὑψηλὴ καὶ ἐρήμη, καὶ περὶ ταύτην ὀστρέων τε καὶ ἰχθύων παντοδαπῶν θήρη. μέχρι μὲν τοῦδε Ἀράβιεσ, ἔσχατοι Ἰνδῶν ταύτῃ ᾠκισμένοι, τὰ δὲ ἀπὸ τοῦδε Ὠρεῖται ἐπεῖχον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION