Arrian, Indica, chapter 11

(아리아노스, Indica, chapter 11)

νενέμηνται δὲ οἱ πάντεσ Ἰνδοὶ ἐσ ἑπτὰ μάλιστα γένεα. ἓν μὲν αὐτοῖσιν οἱ σοφισταί εἰσι, πλήθεϊ μὲν μείουσ τῶν ἄλλων, δόξῃ δὲ καὶ τιμῇ γεραρώτατοι· οὔτε γάρ τι τῷ σώματι ἐργάζεσθαι ἀναγκαίη σφιν προσκέεται οὔτε τι ἀποφέρειν·

ἀπ ὅτων πονέουσιν ἐσ τὸ κοινόν. οὐδέ τι ἄλλο ἀναγκαίησ ἁπλῶσ ἐπεῖται τοῖσι σοφιστῇσιν, ὅτι μὴ θύειν τὰσ θυσίασ τοῖσι θεοῖσιν ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ τῶν Ἰνδῶν· ὅστισ δὲ ἰδίᾳ θύει, ἐξηγητὴσ αὐτῷ τῆσ θυσίησ τῶν τισ σοφιστέων τούτων γίνεται, ὡσ οὐκ ἄν ἄλλωσ κεχαρισμένα τοῖσι θεοῖσι θύσαντι.

εἰσὶ σὲ καὶ μαντικῆσ οὗτοι μοῦνοι Ἰνδῶν δαήμονεσ, οὐδὲ ἐπεῖται ἄλλῳ μαντεύεσθαι ὅτι μὴ σοφιστῇ ἀνδρί.

μαντεύονται δὲ ὑπὲρ τῶν ὡρέων τοῦ ἔτεοσ καὶ εἴ τισ τὸ κοινὸν συμφορὴ καταλαμβάνοι·

τὰ δὲ ἴδια ἑκάστοισιν οὔ σφιν μέλει μαντεύεσθαι, ἢ ὡσ οὐκ ἐξικνεομένησ τῆσ μαντικῆσ ἐσ τὰ σμικρότερα, ἢ ὡσ οὐκ ἄξιον ἐὸν ἐπὶ τούτοισι πονέεσθαι. ὅστισ δὲ ἁμάρτοι ἐσ τρὶσ μαντευσάμενοσ, τούτῳ δὲ ἄλλο μὲν κακὸν γίνεσθαι οὐδέν, σιωπᾶν δὲ εἶναι ἐπάναγκεσ τοῦ λοιποῦ·

καὶ οὐκ ἔστιν ὅστισ ἐξαναγκάσει τὸν ἄνδρα τοῦτον φωνῆσαι, ὅτου σιωπὴ κατακέκριται. οὗτοι γυμνοὶ διαιτέονται οἱ σοφισταί, τοῦ μὲν χειμῶνοσ ὑπαίθριοι ἐν τῷ ἡλίῳ, τοῦ δὲ θέρεοσ, ἐπεὰν ὁ ἥλιοσ κατέχῃ, ἐν τοῖσι λειμῶσι καὶ τοῖσιν ἕλεσιν ὑπὸ δένδρεσι μεγάλοισιν, ὧν τὴν σκιὴν Νέαρχοσ λέγει ἐσ πέντε πλέθρα ἐν κύκλῳ ἐξικνέεσθαι, καὶ ἂν καὶ μυρίουσ ἀνθρώπουσ ὑπὸ ἑνὶ δένδρεϊ σκιάζεσθαι·

τηλικαῦτα εἶναι ταῦτα τὰ δένδρεα. σιτέονται δὲ τὰ ὡραῖα καὶ τὸν φλοιὸν τῶν δενδρέων, γλυκύν τε ἐόντα τὸν φλοιὸν καὶ τρόφιμον οὐ μεῖον ἤπερ αἱ βάλανοι τῶν φοινίκων.

δεύτεροι δ̓ ἐπὶ τούτοισιν οἱ γεωργοί εἰσιν, πλήθεϊ πλεῖστοι Ἰνδῶν ἐόντεσ.

καὶ τούτοισιν οὔτε ὅπλα ἐστὶν ἀρήια οὔτε ̔μέλει πολεμήια ἔργἀ, ἀλλὰ τὴν χώρην οὗτοι ἐργάζονται, καὶ τοὺσ φόρουσ τοῖσί τε βασιλεῦσι καὶ τῇσι πόλισιν, ὅσαι αὐτόνομοι, οὗτοι ἀποφέρουσι. καὶ εἰ πόλεμοσ ἐσ ἀλλήλουσ τοῖσιν Ἰνδοῖσι τύχοι, τῶν ἐργαζομένων τὴν γῆν οὐ θέμισ σφιν ἅπτεσθαι οὐδὲ αὐτὴν τὴν γῆν τέμνειν, ἀλλὰ οἱ μὲν πολεμέουσι καὶ κατακαίνουσιν ἀλλήλουσ ὅκωσ τύχοιεν, οἱ δὲ πλησίον αὐτῶν κατ̓ ἡσυχίην ἀροῦσιν ἢ τρυγέουσιν ἢ κλαδέουσιν ἢ θερίζουσιν.

τρίτοι δέ εἰσιν Ἰνδοῖσιν οἱ νομέεσ, οἱ ποιμένεσ τε καὶ οἱ βουκόλοι.

καὶ οὗτοι οὔτε κατὰ πόλιασ οὔτε ἐν τῇσι κώμῃσιν οἰκέουσι, νομάδεσ δέ εἰσι καὶ ἀνὰ τὰ οὔρεα βιοτεύουσι, φόρον δὲ οὗτοι ἀπὸ τῶν κτηνέων ἀποφέρουσι, καὶ θηρεύουσιν οὗτοι ἀνὰ τὴν χώρην ὄρνιθάσ τε καὶ ἄγρια θηρία.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION