Arrian, Cynegeticus, chapter 24

(아리아노스, Cynegeticus, chapter 24)

ἐν δὲ Λιβύῃ ἀφ̓ ἵππων τῶν Λιβυκῶν, οἳ δὴ Νομάδεσ καλοῦνται, οἵ τε ἄνδρεσ αὐτοὶ καὶ οἱ ἵπποι, ἀπὸ τούτων τῶν ἵππων μὴ ὅτι ἐλάφουσ αἱροῦσιν ἢ δορκάδασ ‐ ταῦτα μὲν γὰρ οὐδὲ διὰ πολλοῦ ἀγῶνοσ, οὐδὲ ἀγαθοὶ ἵπποι δοκοῦσιν οἱ τοιοῦτόν τι ἑλόντεσ ‐ ἀλλὰ καὶ τοὺσ ὄνουσ τοὺσ ἀγρίουσ, οἳ δὴ ὠκύτητι διαφέροντέσ εἰσιν καὶ τῷ ἐπὶ μήκιστον ἀντέχειν θέοντεσ. ὁπότε γοῦν ἐπὶ μέγαν βασιλέα ἤλαυνον οἱ ἅμα Κύρῳ τῷ Δαρείου Ἕλληνεσ, οἷσ καὶ Ξενοφῶν συνεστράτευεν, λέγει Ξενοφῶν, ὅτε τὰ πεδία τὰ Ἀραβίων ἐξήνυον, ἀγέλασ προφαίνεσθαι τῶν ὄνων τῶν ἀγρίων, καὶ ὑπὸ ἑνὸσ μὲν ἱππέωσ μήποτε ἁλῶναι ὄνον ἄγριον, διισταμένουσ δὲ ἄλλουσ ἐπ̓ ἄλλοισ ἐλαύνειν, τοὺσ δὲ πολλοῖσ ἀντίσχοντασ τελευτῶντασ ἤδη ἀπαγορεύειν ὑπὸ καμάτου·

οὕτωσ ἄρα καὶ Κύρῳ τῷ μεγάλου μὲν βασιλέωσ παιδί, μεγάλου δὲ βασιλέωσ ἀδελφῷ, οὐκ ἀγαθοὶ διώκειν ἵπποι ἦσαν. Λιβύων δὲ παῖδεσ ὀκταέτεισ ἔστιν οἳ αὐτῶν, οἳ δὲ οὐ πολλῷ πρεσβύτεροι, ἐπὶ γυμνῶν τῶν ἵππων ἐλαύνουσιν, ῥάβδῳ χρώμενοι ἐπ̓ αὐτοῖσ ὅσα Ἕλληνεσ χαλινῷ, καὶ ἐσ τοσοῦτον ἄρα ἐφομαρτοῦσιν τοῖσ ὄνοισ τοῖσ ἀγρίοισ, ἔστε τελευτῶντεσ βρόχον περιβαλόντεσ τῷ θηρίῳ ἄγουσιν·

τὸ δὲ ἕπεται ἡττημένον. οὕτω τοι θηρῶσιν ὅσοισ κύνεσ τε ἀγαθαὶ καὶ ἵπποι, οὐ πάγαισ οὐδὲ ἄρκυσιν οὐδὲ βρόχοισ οὐδὲ ἁπλῶσ δόλοισ καὶ σοφίσμασιν ἐξαπατῶντεσ τὰ θηρία, ἀλλ̓ ἐκ τοῦ εὐθέοσ διαγωνιζόμενοι.

καὶ ἔστιν τὰ θεάματα, ἐμοὶ δοκεῖν, οὐδέν τι ἐκείνοισ παραπλήσια, ἀλλὰ τὰ μὲν λῃστείᾳ ἢ κλοπῇ ἐοίκεν, τὰ δὲ πολέμῳ τῷ ἀνὰ κράτοσ διαπολεμουμένῳ·

καὶ οἳ μὲν ὡσ πειραταὶ λάθρᾳ ἐπιπλέοντεσ προσφέρονται πρὸσ τὰ θηρία, οἳ δέ, καθάπερ Ἀθηναῖοι Μήδων ἐκράτησαν ναυμαχίᾳ περὶ Ἀρτεμίσιον ἢ περὶ Σαλαμῖνα καὶ Ψυττάλειαν ἢ αὖθισ περὶ Κύπρον, οὕτω δὲ καὶ οὗτοι τῶν θηρίων ἐκ τοῦ ἐμφανοῦσ κρατοῦσιν. κυνὸσ ἡλικία ἐσ τὸ θεῖν.

SEARCH

MENU NAVIGATION