Arrian, Cynegeticus, chapter 7

(아리아노스, Cynegeticus, chapter 7)

αὐτίκα ὅσαι σκυθρωπαὶ κύνεσ πρὸσ ἅπαντασ, οὐ γενναῖαι· εἰ δὲ ἔστιν ἃσ εὑρ́οισ πρὸσ μὲν τοὺσ ἀγνῶτασ χαλεπάσ, τῷ δὲ ἀνατρέφοντι προσφιλεῖσ, τοῦτο ἀγαθὸν μᾶλλον ἢ κακόν. ἤδη δὲ ἔγνων κύνα, ἥτισ οἴκοι μὲν κατηφὴσ ἦν καὶ οὐδενὶ τῶν πλησιαζόντων ἔχαιρεν·

ἐπὶ θήραν δὲ ἐξαγομένη ὑπερηυφραίνετο καὶ παντὶ τῷ προσελθόντι προσμειδιῶσα καὶ προσσαίνουσα διεδήλου ὅτι ἀνιᾶται οἴκοι μένουσα. καὶ τοῦτο ἀγαθόν.

κράτισται δὲ αἱ φιλανθρωπόταται καὶ ὅσαισ οὐκ ἔστιν ξένον ὄψισ ἀνθρώπου οὐδενόσ. ὅσαι δὲ ἀνθρώπουσ δεδίασιν καὶ ὑπὸ ψόφου ἐκπλήσσονται καὶ θορυβώδεισ εἰσὶν καὶ ἐπὶ πολλὰ καὶ εἰκῇ κινοῦνται [ ‐ καὶ ταῦτα ἀλογίστων ἐστὶν καὶ οὐκ ἐμφρόνων ‐ ], καθάπερ ἄνθρωποι οἱ δειλοὶ καὶ ἔκφρονεσ, οὕτω δὲ καὶ αἱ κύνεσ αἱ τοιαῦται οὔποτε ἂν εἰε͂ν γενναῖαι. κακαὶ δὲ καὶ ὅσαι λυθεῖσαι τοῦ δεσμοῦ ἐν χωρίῳ οὐκ ἐπανίασιν ἐπὶ τὸν ἄγοντα ἀνακαλούμεναι, ἀλλ̓ ἀποσκιρτῶσιν, καὶ ἢν μὲν πράωσ μετακαλῇσ, καταφρονοῦσιν, ἢν δὲ σὺν ἀπειλῇ, δειμαίνουσαι οὐ προσίασιν.

ἀλλὰ χρὴ ἀποσκιρτήσασαν τὴν κύνα καὶ περιδραμοῦσαν ἐπανιέναι ἐπὶ τὸν κυναγωγόν, εἰ καὶ μὴ καλοίη αὐτήν, σημαίνουσαν ὅτι οἱά τε ὑπακούειν, εἰ δὴ ἐθέλει·

ἔτι δὲ εἰ μὴ λαμβάνοιτο, πάλιν αὖ ἀποσκιρτάτω, καὶ πάλιν ἐπανίτω. πεπαιδευμέναι δέ, ὅσαι φθεγξαμένου τοῦ κυναγωγοῦ ὑποκατακλίνονται, μὴ ὑπὸ δέουσ, ἀλλὰ φιλοφρονούμεναι τὸν τροφέα καὶ τιμῶσαι, καθάπερ οἱ προσκυνοῦντεσ μέγαν βασιλέα.

οὐδὲ τὸ ἵστασθαι δὲ ἐν πεδίῳ λυθεῖσαν κύνα ἀγαθόν, εἰ μὴ πρεσβυτέρα τύχοι· ὄκνον γὰρ σημαίνει. ταῖσ δὲ γενναιοτάταισ καὶ ἐπισκύνιον πρόσεστιν, καὶ σοβαραὶ φαίνονται, καὶ τὸ βάδισμα κοῦφον καὶ πυκνὸν καὶ ἁβρόν·

καὶ μεταβάλλουσιν τὰσ πλευράσ, καὶ τὸν τράχηλον ἀνατείνουσιν, καθάπερ οἱ ἵπποι, ἐπειδὰν λαμπρύνωσιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION