Arrian, Cynegeticus, chapter 6

(아리아노스, Cynegeticus, chapter 6)

τὰ δὲ χρώματα οὐδὲν διοίσει ὁποῖα ἂν ἔχωσιν, οὐδ̓ εἰ παντελῶσ εἰε͂ν μέλαιναι ἢ πυρραὶ ἢ λευκαί· οὐδὲ τὸ ὄντα ἔστω στιλπνὰ καὶ καθαρά, καὶ ἡ θρίξ, εἴτε οὖν τοῦ δασέοσ γένουσ εἴτε τοῦ ψιλοῦ τύχοιεν αἱ κύνεσ, λεπτὴ ἔστω καὶ πυκνὴ καὶ μαλθακή. κράτιστοι δὲ ἄρρενεσ μέν, ὅσοι μεγάλοι τε καὶ εὐπαγεῖσ ὄντεσ ὑπὸ ὑγρότητοσ θηλείαισ ἐοίκασιν·

θήλειαι δέ, ὅσαι διά τὸ γενναῖον καὶ μυῶδεσ τοῦ σώματοσ ἄρρεσιν. τοῦ μὲν δὴ σώματοσ ταῦτά τισ ἂν δοκεῖ μοι ἐπισκοπῶν ἀποχρῶντα τεκμήρια ποιεῖσθαι ἐσ γενναιότητα, καὶ τὰ ἐναντία τοῦ ἐναντίου.

οὐ μείω δὲ καὶ ἡ γνώμη τῶν κυνῶν ἐσ ἑκάτερα τεκμηριοῦσθαι παρέξει τῷ ὡσ χρὴ ὁρῶντι.

SEARCH

MENU NAVIGATION